περιγραφή θέσης εργασίας

Job Description Accounting Supervisor
Accounting Job Descriptions
Kariera.gr

Προϊστάμενος Λογιστηρίου/Accounting Supervisor (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Στο πλαίσιο ενίσχυσης της εταιρείας μας επιθυμούμε να εντάξουμε στο δυναμικό της έναν/μία Προϊστάμενο/η Λογιστηρίου. Θα είστε επικεφαλής των λογιστών του τμήματος και θα διαχειρίζεστε όλες τις οικονομικές λειτουργίες

Read More »
Job Description Accountint Assistant
Accounting Job Descriptions
Kariera.gr

Βοηθός Λογιστή/Accounting Assistant (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Στο πλαίσιο ενίσχυσης του λογιστηρίου, η εταιρεία μας επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία Βοηθό Λογιστή (Accounting Assistant). Στις άμεσες αρμοδιότητές σας θα είναι, μεταξύ άλλων, η τήρηση

Read More »
Job Description Accountant
Accounting Job Descriptions
Kariera.gr

Λογιστής/Accountant (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Στο πλαίσιο ενίσχυσης του προσωπικού της, η εταιρεία μας επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία Λογιστή/τρια – Accountant. Αν διαθέτετε εμπειρία, ακεραιότητα, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και ισχυρές οργανωτικές

Read More »
Job Description Payroll Assistant
HR Job Descriptions
Kariera.gr

Βοηθός Μισθοδοσίας/Payroll Assistant (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Στο πλαίσιο ενίσχυσης του λογιστηρίου, η εταιρεία μας επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία Βοηθό Μισθοδοσίας. Στις άμεσες αρμοδιότητές σας θα είναι, μεταξύ άλλων, η παροχή βοήθειας προς

Read More »
Job Description Internal Auditor
Audit Job Descriptions
Kariera.gr

Περιγραφή θέση εργασίας: Εσωτερικός Ελεγκτής (Job Description: Internal Auditor)

Περιγραφή Η εταιρεία μας επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία Εσωτερικό Ελεγκτή (Internal Auditor) με εμπειρία. Ο/η Εσωτερικός Ελεγκτής (Internal Auditor) που θα προσληφθεί θα αποτελεί ουσιαστικά τα αφτιά

Read More »
job description cfo
Finance Job Descriptions
Kariera.gr

Οικονομικός Διευθυντής/CFO (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Η εταιρεία μας αναζητά έναν/μία Οικονομικό Διευθυντή (CFO) με εμπειρία για εργασία πλήρους απασχόλησης. Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος για τον οικονομικό σχεδιασμό και προγραμματισμό της εταιρείας, καθώς

Read More »
job description finance clerk
Finance Job Descriptions
Kariera.gr

Υπάλληλος Λογιστηρίου/Finance Clerk (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Η εταιρεία μας αναζητά έναν/μία Υπάλληλο Λογιστηρίου με εμπειρία για εργασία πλήρους απασχόλησης. Ο/η κατάλληλος/η Υπάλληλος Λογιστηρίου θα είναι υπεύθυνος/η για την ενημέρωση των οικονομικών αρχείων, την προετοιμασία λογιστικών

Read More »
it recruiter job description
HR Job Descriptions
Kariera.gr

IT Recruiter (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Η εταιρεία μας αναζητά έναν/μία IT Recruiter με εμπειρία για να ενταχθεί στο Τμήμα HR, για εργασία πλήρους απασχόλησης. Ο κατάλληλος IT Recruiter θα είναι υπεύθυνος για τις προσλήψεις

Read More »
payroll specialist job description
HR Job Descriptions
Kariera.gr

Payroll Specialist (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Η εταιρεία μας αναζητά έναν/μία Payroll Specialist με εμπειρία για εργασία πλήρους απασχόλησης. Ο/η κατάλληλος/η Payroll Specialist θα είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία και την επεξεργασία των πληρωμών των

Read More »
hr manager job description
HR Job Descriptions
Kariera.gr

Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού/HR Manager (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Η εταιρεία μας επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία Yπεύθυνο/η Ανθρώπινου Δυναμικού με εμπειρία για τη στελέχωση του Τμήματος HR. Ο/η Υπεύθυνος/η Ανθρώπινου Δυναμικού που θα προσληφθεί θα

Read More »
hr director job description
HR Job Descriptions
Kariera.gr

Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού/HR Director (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Η εταιρεία μας αναζητά έναν/μία Διευθυντή/ρια Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Director) με εμπειρία για εργασία πλήρους απασχόλησης. Ο/η κατάλληλος/η Διευθυντής/ρια Ανθρώπινου Δυναμικού θα είναι υπεύθυνος/η για την εύρυθμη λειτουργία του

Read More »
Customer experience specialist
Customer Service Job Descriptions
Kariera.gr

Customer Experience Specialist (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Στο πλαίσιο ενίσχυσης του προσωπικού της, η εταιρεία μας επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία Customer Experience Specialist με εμπειρία. Αν είστε ένα υπεύθυνο άτομο, προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση

Read More »
Customer service supervisor
Customer Service Job Descriptions
Kariera.gr

Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών/Customer Service Supervisor (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Η εταιρεία μας επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία Υπεύθυνο/η Εξυπηρέτησης Πελατών με εμπειρία. Ψάχνουμε για κάποιον που θα είναι παθιασμένος με την εξυπηρέτηση πελατών, που να τα

Read More »
performance marketing analyst
Marketing Job Descriptions
Kariera.gr

Performance Marketing Analyst (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Στο πλαίσιο ενίσχυσης του Τμήματος Marketing, η εταιρεία μας επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία Performance Marketing Analyst. Αν διαθέτετε εμπειρία και δεξιότητες στο Digital Marketing, σας αρέσει

Read More »
Job description Sales Advisor
Sales Job Descriptions
Kariera.gr

Σύμβουλος Πωλήσεων/Sales Advisor (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Η εταιρεία μας, στο πλαίσιο ενίσχυσης του Τμήματος Πωλήσεων, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία Σύμβουλο Πωλήσεων με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Αν ο χώρος των πωλήσεων είναι

Read More »
retail store manager
Sales Job Descriptions
Kariera.gr

Διευθυντής Καταστήματος/Store Manager (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Η εταιρεία μας, που δραστηριοποιείται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία Διευθυντή/τρια Καταστήματος με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Θα είστε υπεύθυνοι για την

Read More »
Job description Area Manager
Sales Job Descriptions
Kariera.gr

Area Manager/Περιφερειακός Διευθυντής (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Στο πλαίσιο ανάπτυξης της εταιρείας μας, θα θέλαμε να εντάξουμε στο προσωπικό μας έναν/μία Area Manager. Αν διαθέτετε εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, δεξιότητες στις πωλήσεις, στη διαχείριση ομάδας πωλητών,

Read More »
merchandiser job description
Sales Job Descriptions
Kariera.gr

Merchandiser (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Η εταιρεία μας, που δραστηριοποιείται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία Merchandiser. Αν διαθέτετε εμπειρία στον κλάδο του merchandising και των πωλήσεων, ισχυρές

Read More »
react developer
IT Job Descriptions
Kariera.gr

Προγραμματιστής React/React Developer (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Στο πλαίσιο ανάπτυξης της εταιρείας μας, θα θέλαμε να εντάξουμε στο τμήμα πληροφορικής έναν/μία React Developer με εμπειρία για εργασία πλήρους απασχόλησης. Αν διαθέτετε το τεχνολογικό υπόβαθρο και τις

Read More »
python developer
IT Job Descriptions
Kariera.gr

Προγραμματιστής Python/Python Developer (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Στο πλαίσιο ανάπτυξης της εταιρείας μας, θα θέλαμε να εντάξουμε στο τμήμα πληροφορικής έναν/μία Python Developer με εμπειρία για εργασία πλήρους απασχόλησης. Εάν ειδικεύεστε στη γλώσσα προγραμματισμού Python και

Read More »
Java developer
IT Job Descriptions
Kariera.gr

Προγραμματιστής Java/Java Developer (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Η εταιρεία μας επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία Java Developer με εμπειρία για εργασία πλήρους απασχόλησης. Αν διαθέτετε τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζεται ένας προγραμματιστής Java, αν η πληροφορική και

Read More »
fulll-stack devloper
IT Job Descriptions
Kariera.gr

Προγραμματιστής Full Stack/Full Stack Developer (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Στο πλαίσιο ανάπτυξης της εταιρείας μας, θα θέλαμε να εντάξουμε στο τμήμα πληροφορικής έναν/μία Full stack developer με εμπειρία για εργασία πλήρους απασχόλησης. Αν διαθέτετε τις απαραίτητες δεξιότητες που

Read More »
.net developer
IT Job Descriptions
Kariera.gr

Προγραμματιστής .Net/.Net Developer (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Στο πλαίσιο ανάπτυξης της εταιρείας μας, θα θέλαμε να εντάξουμε στο τμήμα πληροφορικής έναν/μία .Net developer με εμπειρία για εργασία πλήρους απασχόλησης. Αν σας αρέσει να δημιουργείτε λογισμικό χρησιμοποιώντας

Read More »
software developer
IT Job Descriptions
Kariera.gr

Προγραμματιστής Λογισμικού/Software Developer (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Η εταιρεία μας επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία software developer με εμπειρία για εργασία πλήρους απασχόλησης. Στα καθήκοντά σας θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή νέου λογισμικού γράφοντας κώδικα καθώς

Read More »
product manager
IT Job Descriptions
Kariera.gr

Product Manager (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Η εταιρεία μας, στο πλαίσιο της ανάπτυξής της, αναζητά έναν/μία product manager με εμπειρία στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών. Αν σας αρέσει να εργάζεστε σε ένα δυναμικό περιβάλλον,

Read More »
it manager
IT Job Descriptions
Kariera.gr

Προϊστάμενος Πληροφορικής/IT Manager (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Η εταιρεία μας επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία IT Manager με εμπειρία για εργασία πλήρους απασχόλησης. Ψάχνουμε έναν/μία προϊστάμενο/η πληροφορικής που θα αναλάβει την επίβλεψη του τμήματος με σκοπό την

Read More »
front-end developer
IT Job Descriptions
Kariera.gr

Προγραμματιστής Front-End/Front-End Developer (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Η εταιρεία μας επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία front-end developer με εμπειρία για τη στελέχωση του τμήματος πληροφορικής και εργασία πλήρους απασχόλησης. Αν σας αρέσει να σχεδιάζετε νέες ιστοσελίδες και

Read More »
back-end developer
IT Job Descriptions
Kariera.gr

Προγραμματιστής Back-End/Back-End Developer (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Η εταιρεία μας αναζητά έναν/μία developer back-end με εμπειρία για να ενταχθεί στην ομάδα της πληροφορικής, για εργασία πλήρους απασχόλησης. Αν διαθέτετε τις απαραίτητες δεξιότητες προγραμματισμού που χρειάζονται, έχετε

Read More »
sales manager
Sales Job Descriptions
Kariera.gr

Υπεύθυνος Πωλήσεων/Sales Manager (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Η εταιρεία μας επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία υπεύθυνο/η πωλήσεων για εργασία πλήρους απασχόλησης. Αναζητούμε έναν άνθρωπο επικοινωνιακό, υπεύθυνο, με μεγάλη εμπειρία στις πωλήσεις, ο οποίος θα αναλάβει να κατευθύνει

Read More »
retail
Sales Job Descriptions
Kariera.gr

Πωλητής Λιανικής/Retail (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Η εταιρεία μας, που δραστηριοποιείται στον χώρο των πωλήσεων του λιανικού εμπορίου, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία πωλητή/τρια με εμπειρία, για τη στελέχωση της ομάδας των πωλήσεων.

Read More »
sales director
Sales Job Descriptions
Kariera.gr

Διευθυντής Πωλήσεων/Sales Director (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Η εταιρεία μας επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία διευθυντή/τρια πωλήσεων με εμπειρία στις πωλήσεις για εργασία πλήρους απασχόλησης. Ο/η Sales Director ηγείται της ομάδας πωλήσεων, θα είναι υπεύθυνος/η για την

Read More »
sales administrator
Sales Job Descriptions
Kariera.gr

Διαχειριστής Πωλήσεων/Sales Administrator (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του τμήματος πωλήσεων της εταιρείας μας αναζητάμε έναν/μία διαχειριστή/τρια πωλήσεων με εμπειρία στις πωλήσεις για εργασία πλήρους απασχόλησης. Ο/η sales administrator θα είναι υπεύθυνος/η για

Read More »
Telesales rep
Sales Job Descriptions
Kariera.gr

Αντιπρόσωπος Τηλεφωνικών Πωλήσεων/Telesales Representative (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Η εταιρεία μας επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία αντιπρόσωπο τηλεφωνικών πωλήσεων με εμπειρία στις πωλήσεις, που θα μας βοηθήσει στη δημιουργία καλών σχέσεων των πελατών με την

Read More »