Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού/HR Manager (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

hr manager job description

Περιγραφή

Η εταιρεία μας επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία Yπεύθυνο/η Ανθρώπινου Δυναμικού με εμπειρία για τη στελέχωση του Τμήματος HR. Ο/η Υπεύθυνος/η Ανθρώπινου Δυναμικού που θα προσληφθεί θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση όλων των διαδικασιών στελέχωσης προσωπικού, από την αναζήτηση έως τον εντοπισμό και την πρόσληψη των καταλληλότερων υποψήφιων εργαζομένων της εταιρείας. Αν διαθέτετε τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζονται για μια τόσο απαιτητική θέση, ελάτε να σας γνωρίσουμε.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η Υπεύθυνος/η Ανθρώπινου Δυναμικού είναι:

 • Ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και έλεγχος των δραστηριοτήτων του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Επίβλεψη των διαδικασιών πρόσληψης της εταιρείας
 • Σχεδιασμός και διαχείριση του προϋπολογισμού μισθοδοσίας της εταιρείας
 • Επίβλεψη όλων των διαδικασιών εκπαίδευσης του προσωπικού

Απαιτήσεις

Ο/η Υπεύθυνος/η Ανθρώπινου Δυναμικού που θα στελεχώσει το τμήμα της εταιρείας μας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση του Εργατικού Δικαίου
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση αγγλικών, πολύ καλή γνώση χειρισμού υπολογιστών και των εφαρμογών του MS Office
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στα Οικονομικά ή σε συναφές αντικείμενο
 • Τυχόν κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση
Image courtesy of Andrea Piacquadio