Βοηθός Μισθοδοσίας/Payroll Assistant (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Job Description Payroll Assistant

Περιγραφή

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του λογιστηρίου, η εταιρεία μας επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία Βοηθό Μισθοδοσίας. Στις άμεσες αρμοδιότητές σας θα είναι, μεταξύ άλλων, η παροχή βοήθειας προς τον Υπεύθυνο Μισθοδοσίας, η παρακολούθηση των ωρών εργασίας όλων των υπαλλήλων, αλλά και η παροχή των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τη μισθοδοσία και την εργασία. Αν διαθέτετε την κατάλληλη εμπειρία και τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις που χρειάζονται για τη θέση αυτή, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η Βοηθός Μισθοδοσίας είναι:

 • Εισαγωγή δεδομένων μισθοδοσίας στα ψηφιακά συστήματα της εταιρείας
 • Καταγραφή των ωρών εργασίας όλων των υπαλλήλων
 • Δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων εργασίας για όλο το προσωπικό
 • Προετοιμασία και διανομή έντυπων και ηλεκτρονικών επιταγών
 • Επίλυση τυχόν ερωτημάτων των υπαλλήλων σχετικά με τη μισθοδοσία
 • Έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που προκύπτουν με αποκλίσεις στις πληρωμές των υπαλλήλων
 • Εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη πληρωμή του προσωπικού

Απαιτήσεις

Ο/η Βοηθός Μισθοδοσίας που θα στελεχώσει την εταιρεία μας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Εξοικείωση με το λογισμικό μισθοδοσίας
 • Γνώσεις καταχώρισης δεδομένων
 • Γνώση της εργατικής νομοθεσίας και όλων των διαδικασιών που αφορούν τις κρατήσεις μισθών
 • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με κατεύθυνση στα Χρηματοοικονομικά
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λογιστικής ή Οικονομικής Κατεύθυνσης θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση
Image courtesy of Tima Miroshnichenko