Προγραμματιστής Λογισμικού/Software Developer (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

software developer

Περιγραφή

Η εταιρεία μας επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία software developer με εμπειρία για εργασία πλήρους απασχόλησης. Στα καθήκοντά σας θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή νέου λογισμικού γράφοντας κώδικα καθώς και η τροποποίησή του για διόρθωση τυχόν σφαλμάτων και βελτίωση της απόδοσής του. Αν διαθέτετε τις απαραίτητες δεξιότητες για έναν τόσο σημαντικό ρόλο, ελάτε να γίνετε μέρος της ομάδας μας

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η software developer είναι:

 • Παραγωγή κώδικα βάσει προδιαγραφών της εταιρείας
 • Ανάπτυξη και επαλήθευση προγραμμάτων και συστημάτων
 • Αναβάθμιση και τροποποίηση υφιστάμενου λογισμικού
 • Προετοιμασία αναφορών σχετικά με τις εργασίες και τις προδιαγραφές του λογισμικού
 • Συνεργασία με άλλα τμήματα και ειδικά με τους τεχνικούς για την αξιολόγηση του υλικού
 • Γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων κωδικοποίησης
 • Δημιουργία συνεχών ενημερώσεων για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των πελατών-επιχειρήσεων

Απαιτήσεις

Ο/η software developer που θα στελεχώσει το τμήμα της εταιρείας μας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία ως προγραμματιστής λογισμικού
 • Πολύ καλή γνώση γλωσσών προγραμματισμού/κωδικοποίησης (π.χ. C++, Java, JavaScript) και άλλων συστημάτων
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Δεξιότητες και τις απαραίτητες ικανότητες ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της θέσης
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με κατεύθυνση στην πληροφορική
 • Κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού στην πληροφορική, σε γλώσσες προγραμματισμού ή σε συναφές αντικείμενο θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση αγγλικών

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ενα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση

Image courtesy of imperioame