Περιγραφή θέση εργασίας: Oικονομικός Eλεγκτής (Job Description: Finance Controller)

Job Description Finance Controller

Περιγραφή

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της εταιρείας μας, επιθυμούμε να εντάξουμε στο δυναμικό της έναν/μία Οικονομικό/ή Ελεγκτή – Finance Controller. Θα είστε υπεύθυνοι για όλα τα θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης του οργανισμού, για την προετοιμασία προϋπολογισμών και προβλέψεων, καθώς και για την ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Αν διαθέτετε εμπειρία, είστε αναλυτικός και μεθοδικός στη δουλειά σας, διαθέτετε ακεραιότητα, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η Οικονομικός/ή Ελεγκτής – Finance Controller είναι:

 • Προετοιμασία και δημοσίευση (εβδομαδιαίες, μηνιαίες, ετήσιες) οικονομικών καταστάσεων
 • Διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
 • Διαχείριση όλων των λογιστικών ενεργειών του οργανισμού, όπως τιμολόγηση, συμβουλευτική, λογιστική κόστους, απογραφής κ.λπ.
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών διαδικασιών και λογιστικών πολιτικών για τη διατήρηση και την ενίσχυση των εσωτερικών ελέγχων
 • Διαχείριση και συμμόρφωση σύμφωνα με τις κρατικές απαιτήσεις υποβολής περιοδικών εκθέσεων και φορολογικών δηλώσεων
 • Έγκαιρη ανακάλυψη σφάλματος ή πιθανής απάτης στα εταιρικά οικονομικά έγγραφα
 • Επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν σχετικά με τα λογιστικά θέματα της εταιρείας

Απαιτήσεις

Ο/η Οικονομικός/ή Ελεγκτής – Finance Controller που θα στελεχώσει την εταιρεία μας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία στη δημιουργία οικονομικών καταστάσεων
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικών προγραμμάτων και συστημάτων
 • Αναλυτικό μυαλό και καλές μαθηματικές δεξιότητες
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητή η πιστοποίηση του ορκωτού λογιστή (CPA)
 • Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση
Image courtesy of Karolina Grabowska