Περιγραφή θέση εργασίας: Εσωτερικός Ελεγκτής (Job Description: Internal Auditor)

Job Description Internal Auditor

Περιγραφή

Η εταιρεία μας επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία Εσωτερικό Ελεγκτή (Internal Auditor) με εμπειρία. Ο/η Εσωτερικός Ελεγκτής (Internal Auditor) που θα προσληφθεί θα αποτελεί ουσιαστικά τα αφτιά και τα μάτια της ηγεσίας της εταιρείας. Θα αξιολογεί αμερόληπτα και αντικειμενικά τις λειτουργίες του οργανισμού, θα κάνει τους απαραίτητους ελέγχους στα οικονομικά προσθέτοντας αξία και βελτιώνοντας την εταιρεία. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις, θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε από κοντά.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η Εσωτερικός Ελεγκτής (Internal Auditor) είναι:

 • Έλεγχος όλων των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας
 • Διασφάλιση ότι η εταιρεία τηρεί τους εσωτερικούς κανονισμούς και τα καθιερωμένα πρωτόκολλα
 • Προετοιμάζει εκθέσεις σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιεί
 • Παρουσιάζει στην ανώτερη ηγεσία τα πορίσματα που έχει βγάλει σχετικά με τους ελέγχους
 • Ενημέρωση και έλεγχος των διαδικασιών που ακολουθεί το λογιστήριο της εταιρείας

Απαιτήσεις

Ο/η Εσωτερικός Ελεγκτής (Internal Auditor) που θα στελεχώσει το τμήμα της εταιρείας μας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Εξαιρετικές αναλυτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες ανάλυσης και αναφοράς δεδομένων
 • Ικανότητα χειρισμού μεγάλων όγκων δεδομένων
 • Άριστη γνώση αγγλικών, πολύ καλή γνώση χειρισμού υπολογιστών και των εφαρμογών του MS Office
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Λογιστική, στα Οικονομικά ή σε συναφές αντικείμενο
 • Τυχόν κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση
Image courtesy of Scott Graham