Οικονομικός Διευθυντής/CFO (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

job description cfo

Περιγραφή

Η εταιρεία μας αναζητά έναν/μία Οικονομικό Διευθυντή (CFO) με εμπειρία για εργασία πλήρους απασχόλησης. Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος για τον οικονομικό σχεδιασμό και προγραμματισμό της εταιρείας, καθώς και για τη χάραξη της χρηματοοικονομικής στρατηγικής της. Αν διαθέτετε τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζονται, αποτελεσματικές ηγετικές ικανότητες, είστε σε θέση να λαμβάνετε γρήγορα τις πιο κερδοφόρες αποφάσεις και έχετε πάθος για τη δουλειά σας, θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε και να σας εντάξουμε στην ομάδα μας.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η Οικονομικός Διευθυντής (CFO) είναι:

 • Διαχείριση και προώθηση του οικονομικού σχεδιασμού της εταιρείας
 • Ανάλυση και επίβλεψη των επιδόσεων καθώς και των πιθανών κινδύνων της εταιρείας
 • Εντοπισμός οικονομικών ευκαιριών για τον οργανισμό
 • Διαρκής συνεργασία και καθοδήγηση σε όλους τους εργαζομένους του λογιστηρίου
 • Προετοιμασία και σύνταξη λεπτομερών εκθέσεων οικονομικών επιδόσεων σε τακτική βάση
 • Διαμόρφωση και επίβλεψη του πληροφοριακού συστήματος οικονομικών της εταιρείας
 • Τήρηση του νόμου και των πολιτικών της εταιρείας

Απαιτήσεις

Ο/η Οικονομικός Διευθυντής (CFO) που θα στελεχώσει την εταιρεία μας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση των εταιρικών οικονομικών και λογιστικών αρχών, και της νομοθεσίας
 • Καλές οργανωτικές δεξιότητες, εμπειρία και ικανότητες στη διαχείριση χρόνου
 • Ισχυρό χρηματοοικονομικό και λογιστικό υπόβαθρο
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Λογιστική ή τα Χρηματοοικονομικά
 • Μεταπτυχιακό στον κλάδο της Λογιστικής, των Οικονομικών ή σε συναφές αντικείμενο θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση αγγλικών, πολύ καλή γνώση χειρισμού υπολογιστών και των εφαρμογών του MS Office

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση
Image courtesy of LinkedIn Sales Solutions