Υπάλληλος Λογιστηρίου/Finance Clerk (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

job description finance clerk

Περιγραφή

Η εταιρεία μας αναζητά έναν/μία Υπάλληλο Λογιστηρίου με εμπειρία για εργασία πλήρους απασχόλησης. Ο/η κατάλληλος/η Υπάλληλος Λογιστηρίου θα είναι υπεύθυνος/η για την ενημέρωση των οικονομικών αρχείων, την προετοιμασία λογιστικών εκθέσεων και για διάφορες χρηματοοικονομικές εργασίες της εταιρείας. Αν διαθέτετε τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζονται και έχετε πάθος για τη δουλειά σας, θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε και να σας εντάξουμε στην ομάδα μας.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η Υπάλληλος Λογιστηρίου είναι:

 • Παροχή λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης στο λογιστήριο της εταιρείας
 • Προετοιμασία, τήρηση και αρχειοθέτηση λογιστικών εγγράφων και βιβλίων
 • Καταχώρηση παραστατικών, εισπράξεων, πληρωμών, τιμολογίων και όλων των λογιστικών εγγράφων στη βάση δεδομένων
 • Έλεγχος καθημερινών εισπράξεων πελατών
 • Ενημέρωση των καρτελών πελατών και προμηθευτών
 • Παροχή βοήθειας στο προσωπικό της εταιρείας

Απαιτήσεις

Ο/η Υπάλληλος Λογιστηρίου που θα στελεχώσει την εταιρεία μας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Εξοικείωση με την τήρηση βιβλίων και βασικές λογιστικές διαδικασίες
 • Καλές οργανωτικές και αριθμητικές δεξιότητες, εμπειρία και ικανότητες στη διαχείριση χρόνου
 • Γνώση λογιστικών προγραμμάτων, όπως Epsilon Net, Singular Enterprise, Atlantis
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Λογιστική ή τα Οικονομικά
 • Μεταπτυχιακό στον κλάδο της Λογιστικής ή σε συναφές αντικείμενο θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση αγγλικών, πολύ καλή γνώση χειρισμού υπολογιστών και των εφαρμογών του MS Office

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση
Image courtesy of Towfiqu barbhuiya