Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού/HR Director (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

hr director job description

Περιγραφή

Η εταιρεία μας αναζητά έναν/μία Διευθυντή/ρια Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Director) με εμπειρία για εργασία πλήρους απασχόλησης. Ο/η κατάλληλος/η Διευθυντής/ρια Ανθρώπινου Δυναμικού θα είναι υπεύθυνος/η για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος HR της εταιρείας, για την πρόβλεψη των αναγκών σε προσωπικό, για την αναζήτηση των κατάλληλων υποψηφίων, τη διενέργεια συνεντεύξεων έως και την τελική επιλογή τους. Αν διαθέτετε τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζονται και έχετε πάθος για τη διαχείριση του ανθρώπινου προσωπικού, θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε και να σας εντάξουμε στην ομάδα μας.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η Διευθυντής/ρια Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Director) είναι:

 • Πρόβλεψη των αναγκών της εταιρείας σε προσωπικό βάσει των σχεδίων ανάπτυξής της
 • Διαχείριση, εκπαίδευση και αξιολόγηση του Τμήματος HR
 • Παρακολούθηση όλου του κύκλου προσλήψεων, από την αγγελία έως την επικοινωνία και τη συνέντευξη με τους υποψηφίους
 • Εφαρμογή στρατηγικών ανάπτυξης του προσωπικού με προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Διενέργεια συνεντεύξεων σε συνεργασία με το υπόλοιπο Τμήμα HR
 • Τήρηση αρχείου για μελλοντικές προσλήψεις από υποψηφίους που έχουν κάνει ήδη αίτηση ή άλλους που έχουν προταθεί στην επιχείρηση
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων στελέχωσης για αύξηση προβολής της εταιρείας

Απαιτήσεις

Ο/η Διευθυντής/ρια Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Director) που θα στελεχώσει την εταιρεία μας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση σε όλο το φάσμα των τεχνικών και των εργαλείων ανεύρεσης υποψηφίων
 • Καλές οργανωτικές δεξιότητες, εμπειρία και ικανότητες στη διαχείριση χρόνου
 • Άριστη γνώση του εργατικού δικαίου και της μισθοδοσίας
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Μεταπτυχιακό στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) ή σε συναφές αντικείμενο θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση αγγλικών, πολύ καλή γνώση χειρισμού υπολογιστών και των εφαρμογών του MS Office

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση
Image courtesy of Hunters Race