Προγραμματιστής Front-End/Front-End Developer (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

front-end developer

Περιγραφή

Η εταιρεία μας επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία front-end developer με εμπειρία για τη στελέχωση του τμήματος πληροφορικής και εργασία πλήρους απασχόλησης. Αν σας αρέσει να σχεδιάζετε νέες ιστοσελίδες και διαθέτετε τη διεισδυτική ματιά που χρειάζεται για να βελτιώνετε ήδη υπάρχουσες, έχετε τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις και νιώθετε με τους υπολογιστές, το λογισμικό τους και το περιβάλλον web γενικότερα σαν στο σπίτι σας, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η front-end developer είναι:

 • Σχεδιασμός νέων ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Συντήρηση και βελτίωση παλαιών ιστοσελίδων
 • Συντήρηση λογισμικού, εφαρμογών και βάσεων δεδομένων
 • Συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα της πληροφορικής και δη τους προγραμματιστές back-end
 • Δημιουργία γραφικών προτύπων υψηλής ποιότητας
 • Συνεργασία με τους πελάτες σχετικά με την προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών τους στο διαδίκτυο
 • Σχεδιασμός νέων χαρακτηριστικών για κινητά

Απαιτήσεις

Ο/η front-end developer που θα στελεχώσει την εταιρεία μας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία και επάρκεια σε HTML, CSS, Javascript, JQuery
 • Εμπειρία σε γραφιστικά προγράμματα, όπως Adobe Photoshop
 • Δυνατότητα εργασίας ανεξάρτητα ή σε ομάδα
 • Καλές οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες στη διαχείριση χρόνου
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πληροφορική
 • Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στην πληροφορική, στον προγραμματισμό, στους υπολογιστές ή σε συναφές αντικείμενο web θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση αγγλικών

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση

Image courtesy of Olia Danilevich