Διευθυντής Καταστήματος/Store Manager (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

retail store manager

Περιγραφή

Η εταιρεία μας, που δραστηριοποιείται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία Διευθυντή/τρια Καταστήματος με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Θα είστε υπεύθυνοι για την καλή εικόνα αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος, την καλή εξυπηρέτηση των πελατών, την πρόσληψη και την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού, την αύξηση της κερδοφορίας και τη σωστή διαχείριση του προϋπολογισμού. Αν τηρείτε τα παραπάνω, ελάτε να σας γνωρίσουμε.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η Διευθυντής/τρια Καταστήματος (Store Manager) είναι:

 • Σχεδιασμός και διεύθυνση των καθημερινών λειτουργιών του καταστήματος
 • Ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών
 • Αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας του καταστήματος
 • Κατάλληλη στελέχωση, επίβλεψη και διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού
 • Διατήρηση του καταστήματος σε εξαιρετική κατάσταση
 • Υποβολή εκθέσεων και προτάσεων στη διοίκηση σχετικά με τις αγοραστικές τάσεις και τις ανάγκες των πελατών

Απαιτήσεις

Ο/η Διευθυντής/τρια Καταστήματος που θα στελεχώσει την εταιρεία μας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες τόσο με τους πελάτες όσο και με τους υπαλλήλους του καταστήματος
 • Άριστες οργανωτικές δεξιότητες και ηγετικές ικανότητες
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε συναφές αντικείμενο
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση
Image courtesy of Tumisu