Προγραμματιστής .Net/.Net Developer (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

.net developer

Περιγραφή

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της εταιρείας μας, θα θέλαμε να εντάξουμε στο τμήμα πληροφορικής έναν/μία .Net developer με εμπειρία για εργασία πλήρους απασχόλησης. Αν σας αρέσει να δημιουργείτε λογισμικό χρησιμοποιώντας γλώσσες και τεχνολογίες του πλαισίου .Net, αν σας αρέσει να γράφετε λειτουργικό κώδικα και να εντοπίζετε σε αυτόν ελαττώματα, αν η πληροφορική, οι υπολογιστές, οι ιστοσελίδες και το γενικότερο περιβάλλον web είναι το πάθος σας, θα θέλαμε να μας στείλετε το βιογραφικό σας.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η .Net developer είναι:

 • Συγγραφή κώδικα με γλώσσες προγραμματισμού .Net
 • Δοκιμή και ανάπτυξη εφαρμογών συστημάτων
 • Αναθεώρηση και επαναπρογραμματισμός κώδικα
 • Βελτίωση υφιστάμενου και σχεδιασμός νέου λογισμικού
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης και συντήρηση βάσεων δεδομένων
 • Βελτίωση ιστοσελίδων της εταιρείας και των πελατών

Απαιτήσεις

Ο/η .Net developer που θα στελεχώσει την εταιρεία μας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Εξοικείωση με το πλαίσιο ASP.NET, τον SQL Server και τα μοτίβα σχεδιασμού
 • Άριστη γνώση γλωσσών προγραμματισμού .Net και HTML, CSS
 • Οργανωτικές δεξιότητες και δυνατότητα εργασίας υπό πίεση
 • Διάθεση συνεργασίας και επικοινωνίας με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πληροφορική
 • Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στην πληροφορική, στον προγραμματισμό, στους υπολογιστές ή σε συναφές αντικείμενο web θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση αγγλικών

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση

Image courtesy of Christina Morillo