Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών/Customer Service Supervisor (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Customer service supervisor

Περιγραφή

Η εταιρεία μας επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία Υπεύθυνο/η Εξυπηρέτησης Πελατών με εμπειρία. Ψάχνουμε για κάποιον που θα είναι παθιασμένος με την εξυπηρέτηση πελατών, που να τα καταφέρνει εξίσου με τη διαχείριση, την προσέγγιση και την επικοινωνία με τους πελάτες, αλλά που ταυτόχρονα να διαθέτει και τις απαραίτητες δεξιότητες έτσι ώστε να παρέχει τη σωστή εκπαίδευση στους υφισταμένους του σχετικά με το service που πρέπει να παρέχουν στους πελάτες.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η Υπεύθυνος/η Εξυπηρέτησης Πελατών είναι:

 • Προσέγγιση, διαχείριση και επικοινωνία με τους πελάτες
 • Παρακολούθηση των πελατών από την αρχή έως και την αποπεράτωση των αγορών τους
 • Επίλυση τυχόν προβλημάτων και παραπόνων των πελατών
 • Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας του προσωπικού εξυπηρέτησης πελατών
 • Διαρκής ενημέρωση σχετικά με τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας
 • Παρακολούθηση και έλεγχος επιστροφών και ανταλλαγών προϊόντων
 • Εκτέλεση πρόσθετων καθηκόντων όπου χρειάζεται

Απαιτήσεις

Ο/η Υπεύθυνος/η Εξυπηρέτησης Πελατών που θα στελεχώσει την εταιρεία μας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Ισχυρές επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα
 • Εμπειρία και ικανότητα στην ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Απολυτήριο λυκείου
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση
Image courtesy of LumenSoft Technologies