Διευθυντής Πωλήσεων/Sales Director (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

sales director

Περιγραφή

Η εταιρεία μας επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία διευθυντή/τρια πωλήσεων με εμπειρία στις πωλήσεις για εργασία πλήρους απασχόλησης. Ο/η Sales Director ηγείται της ομάδας πωλήσεων, θα είναι υπεύθυνος/η για την εμπορική πολιτική της εταιρείας, θα καθορίζει τους ετήσιους στόχους για τους πωλητές και την εταιρεία συνολικά, και θα είναι προσανατολισμένος/η στην ανάπτυξη του πελατολογίου, στην επίτευξη των αποτελεσμάτων και την αύξηση της κερδοφορίας.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η διευθυντής/τρια πωλήσεων είναι:

 • Η οργάνωση και η διοίκηση του τμήματος πωλήσεων της εταιρείας
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του ετήσιου στρατηγικού πλάνου και της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας
 • Η αύξηση της κερδοφορίας και των μεριδίων αγοράς
 • Η διατήρηση και η ανάπτυξη ισχυρών δεσμών των πελατών με την εταιρεία
 • Η έμπνευση και η ικανότητα στην παρακίνηση των πωλητών έτσι ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους που έχουν τεθεί
 • Η παρακολούθηση από κοντά, η εμψύχωση και η παρεμβατικότητα, όπου κρίνεται απαραίτητο, ώστε να βοηθάει στην επίτευξη των στόχων
 • Η επικοινωνία με τους μεγάλους πελάτες της εταιρείας.
 • Η συνεχής εκπαίδευση των πωλητών, καθώς και η αξιολόγησή τους
 • Η συνεχής αξιολόγηση και η ερμηνεία των τάσεων της αγοράς

Απαιτήσεις

Ο/η διευθυντής/τρια πωλήσεων που θα αναλάβει τη διοίκηση του τμήματος πωλήσεων της εταιρείας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Πολυετή εργασιακή εμπειρία στις πωλήσεις
 • Χάρισμα στην επικοινωνία και τις συνδιαλλαγές του
 • Ικανότητα να μπορεί να ηγηθεί της ομάδας πωλήσεων
 • Στρατηγική σκέψη και πειθώ
 • Ικανότητα να εστιάζει στην επίτευξη των αποτελεσμάτων, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να είναι εξαιρετικός ομιλητής
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με κατεύθυνση στα οικονομικά, στη διοίκηση επιχειρήσεων ή το μάρκετινγκ
 • Άριστη γνώση αγγλικών και πληροφοριακών συστημάτων MS Office
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Δυνατότητα ταξιδιών

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση

Image courtesy of Pixabay