Αντιπρόσωπος Τηλεφωνικών Πωλήσεων/Telesales Representative (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Telesales rep

Περιγραφή

Η εταιρεία μας επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία αντιπρόσωπο τηλεφωνικών πωλήσεων με εμπειρία στις πωλήσεις, που θα μας βοηθήσει στη δημιουργία καλών σχέσεων των πελατών με την εταιρεία. Το άτομο θα είναι υπεύθυνο για την παρουσίαση των προϊόντων και το κλείσιμο συμφωνιών μέσω τηλεφώνου με αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας της εταιρείας, ενώ με τις δεξιότητές του/της στις τηλεφωνικές πωλήσεις θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του πελατολογίου.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η αντιπρόσωπος τηλεφωνικών πωλήσεων είναι:

 • Η επικοινωνία με υπάρχοντες αλλά και νέους πελάτες για την ενημέρωση όσον αφορά τα προϊόντα της εταιρείας – ήδη υπάρχοντα και νέα
 • Η διεκπεραίωση των παραγγελιών
 • Η διαχείριση των παραπόνων των πελατών
 • Η καταγραφή στη βάση δεδομένων της εταιρείας στοιχείων των πελατών
 • Η προσήλωση στους στόχους που έχουν τεθεί από τον επικεφαλής του τμήματος πωλήσεων
 • Η καλή επικοινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας
 • Η τήρηση αρχείων και κλήσεων προς τους πελάτες της εταιρείας
 • Η πιθανή αντιμετώπιση παραπόνων έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η καλή εικόνα της επιχείρησης

Απαιτήσεις

Ο/η αντιπρόσωπος τηλεφωνικών πωλήσεων που θα στελεχώσει το τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση
 • Ανεπτυγμένες ικανότητες πειθούς και επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο
 • Εξαιρετική αντίληψη
 • Δεξιότητες στην ευχέρεια λόγου, να είναι ευγενικός και φιλικός με τους πελάτες
 • Πνεύμα ομαδικότητας και αυτοπεποίθηση
 • Ικανότητα διαχείρισης της απόρριψης από τους πελάτες και θέληση για μάθηση των προϊόντων της εταιρείας
 • Απολυτήριο λυκείου, καλή γνώση αγγλικών, υπολογιστικών συστημάτων MS Office καθώς και λοιπών τηλεφωνικών συστημάτων

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση κ.λπ.

Image courtesy of Tima Miroshnichenko