Προγραμματιστής Back-End/Back-End Developer (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

back-end developer

Περιγραφή

Η εταιρεία μας αναζητά έναν/μία developer back-end με εμπειρία για να ενταχθεί στην ομάδα της πληροφορικής, για εργασία πλήρους απασχόλησης. Αν διαθέτετε τις απαραίτητες δεξιότητες προγραμματισμού που χρειάζονται, έχετε πάθος για τους υπολογιστές, την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και ιστοσελίδων και το περιβάλλον web, και αν παίζετε στα δάχτυλά σας έννοιες, όπως PHP, Javascript, Oracle κ.ά., θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε στην ομάδα μας.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η back-end developer είναι:

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη ιστοσελίδων και e-shop
 • Δημιουργία, διαχείριση και συντήρηση λογισμικού και βάσεων δεδομένων
 • Ανάλυση δεδομένων, διαδικασιών και γλωσσών προγραμματισμού για την αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Συνεργασία με τους άλλους back-end developers της εταιρείας για τον σχεδιασμό και την επίτευξη των στόχων
 • Ανάπτυξη ιδεών για νέα λογισμικά και προγράμματα παρακολουθώντας τις τάσεις και τις εξελίξεις της βιομηχανίας
 • Ανάπτυξη λειτουργικών και βιώσιμων διαδικτυακών εφαρμογών με καθαρούς κώδικες

Απαιτήσεις

Ο/η back-end developer που θα στελεχώσει την εταιρεία μας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών και γλωσσών προγραμματισμού, όπως PHP, Ruby, Python, Java και .Net
 • Πολύ καλή γνώση δημιουργίας και διαχείρισης βάσεων δεδομένων, όπως MySQL, Oracle κ.λπ.
 • Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών, όπως HTML, CSS, Javascript
 • Δυνατότητα εργασίας ανεξάρτητα ή σε ομάδα
 • Καλές οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πληροφορική
 • Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στην πληροφορική, στον προγραμματισμό, στους υπολογιστές ή σε συναφές αντικείμενο web θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση αγγλικών

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση

Image courtesy of Olia Danilevich