Διαχειριστής Πωλήσεων/Sales Administrator (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

sales administrator

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του τμήματος πωλήσεων της εταιρείας μας αναζητάμε έναν/μία διαχειριστή/τρια πωλήσεων με εμπειρία στις πωλήσεις για εργασία πλήρους απασχόλησης. Ο/η sales administrator θα είναι υπεύθυνος/η για την υποστήριξη των πωλητών, για τη δημιουργία και τη διαχείριση των απαραίτητων εγγράφων, το κλείσιμο ραντεβού και την εξυπηρέτηση πελατών, αλλά και την εν γένει παροχή οποιασδήποτε βοήθειας χρειαστεί προς τους πωλητές της εταιρείας.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η διαχειριστής/τρια πωλήσεων είναι:

 • Η υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων της εταιρείας, βοηθώντας τους πωλητές να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους
 • Η ολοκλήρωση των διαδικασιών πώλησης μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων που θα χειρίζεται, ενώ θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία χρειαστεί στους δυνητικούς πελάτες για τη συνεργασία της εταιρείας μαζί τους
 • Η διατήρηση στη βάση δεδομένων της εταιρείας των συμβάσεων που συνάπτουν οι πωλητές και των πληροφοριών για τους πελάτες
 • Η στενή παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων για την παράδοση των προϊόντων και η ενημέρωση των πωλητών για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν
 • Η δημιουργία μιας καλής σχέσης με τους πελάτες της εταιρείας για τη συνέχιση της συνεργασίας και μελλοντικά

Απαιτήσεις

Ο/η διαχειριστής/τρια πωλήσεων που θα στελεχώσει το τμήμα της εταιρείας μας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση πωλήσεων
 • Προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Οργανωτικές δεξιότητες και τη δυνατότητα να μπορεί να εκτελεί πολλές εργασίες ταυτόχρονα
 • Δυνατότητα να μπορεί να λειτουργεί σωστά υπό καθεστώς πίεσης
 • Ικανότητα στη γραπτή αλλά και στην προφορική επικοινωνία με τους πελάτες
 • Απολυτήριο λυκείου, καλή γνώση αγγλικών, πολύ καλή γνώση χειρισμού υπολογιστών και των εφαρμογών του MS Office
 • Τυχόν γνώσεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και μεταπτυχιακών τίτλων θα θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση

Image courtesy of Arlington Research