Φοροτεχνικός Λογιστής/Tax Accountant (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Job Description Tax Accountant

Περιγραφή

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της εταιρείας μας επιθυμούμε να εντάξουμε στο δυναμικό της έναν/μία Φορολογικό Λογιστή (Tax Accountant). Θα προετοιμάζετε και θα ελέγχετε τα οικονομικά έγγραφα, θα επιβλέπετε όλες τις λογιστικές διαδικασίες και θα παρέχετε συμβουλές για οικονομικά θέματα. Αν είστε αναλυτικός και μεθοδικός στη δουλειά σας, διαθέτετε ακεραιότητα, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η Φορολογικός Λογιστής είναι:

 • Τήρηση και ενημέρωση λογιστικών αρχείων και φακέλων
 • Καταχώριση συναλλαγών και ταξινόμηση των εγγραφών στο γενικό καθολικό
 • Διενέργεια περιοδικών (εβδομαδιαίες, μηνιαίες, ετήσιες) κλεισιμάτων
 • Εφαρμογή νέων πολιτικών λογιστικής και διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες και τους διεθνείς κανονισμούς
 • Υποβολή εκθέσεων στον διευθυντή του λογιστηρίου και βελτίωση των χρηματοοικονομικών διαδικασιών
 • Εξέταση των φορολογικών πολιτικών
 • Διαχείριση πληρωμής φόρων και φορολογικών δηλώσεων

Απαιτήσεις

Ο/η Φορολογικός Λογιστής που θα στελεχώσει την εταιρεία μας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικών προγραμμάτων, όπως Business HRM, Entersoft, Atlantis, και συστημάτων ERP
 • Γνώσεις τήρησης βιβλίων Β’ και Γ’ Κατηγορίας
 • Αναλυτικό μυαλό και καλές μαθηματικές δεξιότητες
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση
Image courtesy of Tima Miroshnichenko