Το νέο #FutureReady, υβριδικό μοντέλο εργασίας της Vodafone

Share This Post

vodafone fow cg22

Share This Post

Πρώτη η Vodafone εισάγει στην ελληνική αγορά εργασίας, το νέο υβριδικό μοντέλο εργασίας #FutureReady

…με στόχο να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα της τηλεργασίας με τα οφέλη της εργασίας στο γραφείο και να προσφέρει στους εργαζομένους της σε μόνιμη βάση μεγαλύτερη ευελιξία και την
ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

60% τηλεργασία και 40% γραφείο
Το νέο αυτό υβριδικό μοντέλο εργασίας, το οποίο αρχικά δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες της πανδημίας, αποτελεί το μέλλον στην αγορά εργασίας και η Vodafone, αποφάσισε να το φέρει στο σήμερα, κατανέμοντας τον χρόνο εργασίας σε ποσοστό 60% τηλεργασία και 40% στο γραφείο.

Επιπλέον, ως μέλος ενός παγκόσμιου οργανισμού, η Vodafone παρέχει στους εργαζομένους της τη δυνατότητα εργασίας έως 20 ημέρες από το εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία παρέχει ακόμα περισσότερες επιλογές στους εργαζόμενούς της με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες και τους επιτρέπει να διαμορφώσουν την καθημερινότητά τους με πιο ευέλικτο τρόπο και όπως στην πραγματικότητα τους αρέσει.

Τεχνολογία και διαφορετικότητα
Η Vodafone εργάζεται συστηματικά για να προσφέρει καινοτόμες λύσεις και ψηφιακά εργαλεία,
προσφέροντας τον μελλοντικό τρόπο εργασίας σήμερα. Εμπιστεύεται τους ανθρώπους της, καθώς γνωρίζει έμπρακτα ότι η παραγωγικότητα συνδέεται με την καλή κατάσταση και την ικανοποίηση των εργαζομένων και όχι με τον τόπο εργασίας τους.

#TogetherWeCan

Δείτε ολόκληρη την καταχώρηση της Vodafone στο αφιέρωμα Future of Work του Οδηγού Καριέρας 2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Resume?

Drop us a line and keep in touch