Top 10 θέσεις στην πληροφορική

Share This Post

θέσεις πληροφορικής

Share This Post

Μέσα στις συνθήκες που δημιουργούνται από την επιρροή της πανδημίας στις αγορές, το ηλεκτρονικό εμπόριο αλλά και γενικά, όλες οι μορφές ψηφιακής παρουσίας εντείνονται και επεκτείνονται. Έτσι, οι θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την πληροφορική έρχονται στο προσκήνιο ακόμη πιο εντατικά, αυξάνοντας τις πιθανότητες απασχόλησης σε θέσεις πληροφορικής.

Η πληροφορική ως μεγάλη κατηγορία, περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές ειδικότητες και θέσεις εργασίας, ανάλογα την εμπειρία και την εξειδίκευση σε συγκεκριμένα θέματα:

Συστήματα Πληροφορικής

1. Διαχείριση Υπολογιστών & Πληροφοριακών Συστημάτων

Αυτή η διαχειριστική θέση απευθύνεται σε εξειδικευμένους εργαζόμενους πληροφορικής που αναλαμβάνουν να συλλέγουν και να επεξεργάζονται όλα τα στοιχεία συστημάτων μιας εταιρείας και να ορίζουν τις απαραίτητες εργασίες και ενέργειες για τη σωστή τους χρήση και επέκταση.

2. Μηχανικός υλικού υπολογιστών

Η θέση αυτή περιλαμβάνει την ενασχόληση με όλα τα φυσικά κομμάτια της τεχνολογίας (επεξεργαστές, κυκλώματα, μνήμες κ.ο.κ.) για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των υπολογιστών μιας επιχείρησης. Δεν έχει άμεση σχέση με κώδικα αλλά χρειάζεται μια βάση βασικών γνώσεων για την κατανόηση των πραγμάτων ώστε να υπάρχει σωστή συνεργασία με τους επαγγελματίες αυτών των θέσεων.

3. Αναλυτής Συστημάτων Υπολογιστών

Ο αναλυτής στη θέση αυτή καλείται να συνδυάσει γνώσεις πληροφορικής και διαχείρισης επιχειρήσεων, καθώς πρέπει να συλλέξει όλες τις πληροφορίες για τα συστήματα πληροφορικής μιας επιχείρησης, να τα επεξεργαστεί και να κρίνει ποια δεν λειτουργούν σωστά αλλά και να προτείνει τρόπους βελτίωσης της χρήσης και απόδοσής τους.

Σχεδιασμός Πληροφορικής

1. Προγραμματιστής συστημάτων λογισμικού

Ένας προγραμματιστής σε αυτήν τη θέση πληροφορικής, οφείλει να μπορεί να αναπτύξει εφαρμογές και δίκτυα που αφορούν σε συγκεκριμένες ενέργειες. Ιδανικά, πρέπει να μπορεί να αναγνωρίσει τις ανάγκες των χρηστών της επιχείρησης προκειμένου να διαμορφώσει τα ψηφιακά προϊόντα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύχρηστα και αποδοτικά.

2. Σχεδιαστής βιντεοπαιχνιδιών

Η θέση σχεδιαστή, θέση με αυξημένη ζήτηση τα τελευταία χρόνια, χρειάζεται να καλύψει τις ανάγκες εταιρειών ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών στο επίπεδο της ανάπτυξης εφαρμογών και του τεχνικού υπόβαθρου πάνω στο οποίο θα χτιστούν από συνεργάτες τα γραφικά και το UI. Είναι απαραίτητη η κατανόηση των αναγκών του τελικού χρήστη και της λειτουργικότητας των εφαρμογών.

3. Προγραμματιστής εφαρμογών για κινητά

Καθώς η χρήση των έξυπνων κινητών γίνεται καθολική, οι προγραμματιστές εφαρμογών για τέτοιου είδους συσκευές μπορεί να κληθούν να αναπτύξουν προϊόντα που ενδέχεται να καλύπτουν ευρεία γκάμα τομέων (παιχνίδια, εφαρμογές αναζήτησης, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ο.κ.). Η εφαρμογή της πληροφορικής στα κινητά αποτελεί πλέον εξειδικευμένη και σημαντική απασχόληση.

4. Προγραμματιστής Web

Η θέση ενός προγραμματιστή web, καλύπτει πραγματικά όλο το εύρος αναγκών όλων των επιχειρήσεων που καλούνται να υπάρξουν ψηφιακά σε αυτήν την εποχή της ψηφιακής έκρηξης που διανύουμε – η οποία ασφαλώς και θα συνεχιστεί. Οι γνώσεις πρέπει να μπορούν ν’ ανταπεξέλθουν στην ανάπτυξη πολλαπλών εφαρμογών για το διαδίκτυο, όπως ιστοτόπους, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ο.κ.

Υποστήριξη Πληροφορικής

1. Αναλυτής ασφάλειας πληροφοριών

Στην πολύ σημαντική αυτή θέση, ο αναλυτής ευθύνεται για την πλήρη ασφάλεια όλων των συστημάτων πληροφορικής και υπολογιστών μιας επιχείρησης. Αναλαμβάνει την προστασία των δικτύων και των υπολογιστών από «επιθέσεις» μέσω λογισμικών κρυπτογράφησης και εφαρμόζει όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την ανάκτηση πληροφοριών μετά από ζημιά.

2. Διαχειριστής βάσης δεδομένων

Η συγκεκριμένη θέση πληροφορικής έχει ευρεία εφαρμογή σε επιχειρήσεις του οικονομικού τομέα καθώς και του τομέα του εμπορίου. Αφορά στη διαχείριση βάσεων δεδομένων (όπως π.χ. στατιστικά αγορών ή πωλήσεων, καθώς και όλων των δεδομένων σχετικών με πελάτες) για την καλύτερη λειτουργία των τμημάτων πωλήσεων και οικονομικής διαχείρισης.

3. Διαχειριστής δικτύου

Καθώς η χρήση ψηφιακών μέσων αυξάνεται, οι επιχειρήσεις υιοθετούν συστήματα πληροφορικής για όλους τους τομείς λειτουργίας τους αυξάνοντας έτσι τις θέσεις εργασίας για διαχειριστές. Ένας διαχειριστής δικτύου οφείλει να μπορεί να ελέγξει κάθε επίπεδο εσωτερικής δικτύωσης μιας επιχείρησης, να επιβλέπει την «υγεία» της δικτύωσης αυτής και να μπορεί να προτείνει λύσεις για την αύξηση της αποδοτικότητας των σχετικών συστημάτων.

Κάθε θέση εργασίας έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και είναι καλό να επιλέγονται μόνο από άτομα που έχουν ήδη καταλήξει σε αυτήν την κατεύθυνση απασχόλησης, μιας και πρόκειται για εργασίες που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις.

Το Kariera.gr έχει δημιουργήσει το Developers Day όπου συμμετέχουν μεγάλες εταιρείες, δίνοντας τη δυνατότητα σε προγραμματιστές να δικτυωθούν, να πραγματοποιήσουν live συνεντεύξεις για απασχόληση σε θέσεις εργασίας στον τομέα τους και να παρακολουθήσουν σειρά webinars για σχετικά θέματα. Στο πλαίσιο της σημαντικής αυτής ενέργειας, νέοι επαγγελματίες του χώρου μπορούν να λάβουν πολύτιμες συμβουλές για τη δομή του βιογραφικού σημειώματός τους και να γνωρίσουν εκπροσώπους του Coding School για να μάθουν τις νέες τάσεις του χώρου ώστε ν’ αποφασίσουν να επενδύσουν χρόνο στην εκμάθηση νέων, σύγχρονων δεξιοτήτων στον τομέα της πληροφορικής.

Της Μίας Κόλλια

Image courtesy of Caspar Camille Rubin

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Resume?

Drop us a line and keep in touch