προϊστάμενος πληροφορικής

it manager
IT Job Descriptions
Kariera.gr

Προϊστάμενος Πληροφορικής/IT Manager (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Η εταιρεία μας επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία IT Manager με εμπειρία για εργασία πλήρους απασχόλησης. Ψάχνουμε έναν/μία προϊστάμενο/η πληροφορικής που θα αναλάβει την επίβλεψη του τμήματος με σκοπό την

Read More »