Πώς επιδρά το Onboarding στο Employer Branding σας #EmployerBranding

Share This Post

onboarding-header

Share This Post

Η πρώτη επαφή ενός εργαζομένου με την εταιρεία σας και η διαδικασία ενσωμάτωσής του, ευνοεί άραγε την εργοδοτική φήμη σας;

Από την Έφη Γιουμπάκη, Associate Consultant στο Employer Branding Solutions του kariera.gr. 

Συναντάμε πολύ συχνά τις φράσεις Employer of Choice ή Top Of Mind Εργοδότης κ.λπ., στους κύκλους του HR, αλλά ποια είναι τελικά όλα αυτά τα στοιχεία που προσδιορίζουν έναν εργοδότη ως Εργοδότη Επιλογής, Κορυφαίο ή Ιδανικό; Έχουμε μιλήσει ήδη για τη σημασία του Candidate Experience και τα οφέλη για έναν οργανισμό, τι γίνεται όμως όταν ένας υποψήφιος γίνεται τελικά εργαζόμενος; Τότε μετακινούμαστε από το Candidate Experience στο Onboarding Experience που υπάγεται στο συνολικό Employee Experience.

Ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία Onboarding Evaluation, από την Employer Branding Solutions του kariera.gr.


Τι είναι το Onboarding Experience;

Το Onboarding Experience ορίζεται ως η εμπειρία ενσωμάτωσης των νέων εργαζομένων σε έναν οργανισμό. Ένα πρόγραμμα Onboarding είναι ένα δομημένο διαδικαστικό πλαίσιο που στοχεύει στο να βοηθήσει τους νέους εργαζομένους να κατανοήσουν την εταιρεία, την κουλτούρα, τις αξίες, τις πολιτικές, τις διαδικασίες της, καθώς και τις εργασιακές τους ευθύνες, έτσι ώστε να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία για να επιτύχουν στους νέους τους ρόλους.

Αυτή η εμπειρία ξεκινά συνήθως από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή μια προσφορά εργασίας (Job Offer) και συνεχίζεται κατά τις πρώτες εβδομάδες ή μήνες απασχόλησης, και περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως εκπαίδευση, δράσεις ενίσχυσης της συναδελφικότητας και ενδοεταιρικές συναντήσεις/εκδηλώσεις. Ένα πρόγραμμα ενσωμάτωσης (Onboarding Program) είναι απαραίτητο για κάθε εταιρεία που θέλει να προσελκύσει και να διατηρήσει κορυφαία ταλέντα, καθώς παρέχει στα νέα αυτά ταλέντα τις πληροφορίες και τα εφόδια που χρειάζονται για να ενσωματωθούν στον οργανισμό και να εργαστούν αποτελεσματικά. Επιπλέον, ένα καλό πρόγραμμα ενσωμάτωσης βοηθά στη δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος εργασίας και στην ανάπτυξη ενός συναισθήματος ικανοποίησης και επιτυχίας στους νέους εργαζομένους, κάτι το οποίο ενισχύει την δύναμη του word of mouth και κατ’ επέκταση του συνολικού Employer Branding.

Τα στάδια του Onboarding

Πώς εξελίσσεται όμως το Onboarding; Ποιο είναι Onboarding journey; Το Onboarding journey μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον οργανισμό και τις πρακτικές του, αλλά υπάρχουν κάποια βασικά στάδια που είναι κοινά στις περισσότερες εταιρείες:

Pre-boarding (Πριν την πρώτη μέρα): Αφορά το στάδιο από την αποστολή του Job Offer και πριν από την πρώτη ημέρα του νέου εργαζομένου, και συνήθως περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως αποστολή απαραίτητων εγγράφων για την πρόσληψη, τη δημιουργία πρόσβασης σε συστήματα και εργαλεία, καθώς και την επικοινωνία σημαντικών πληροφοριών σχετικά με την κουλτούρα και τις προσδοκίες της εταιρείας.

Welcome (Καλωσόρισμα): Είναι οι πρώτες ημέρες της διαδικασίας ενσωμάτωσης, όταν o νέος εργαζόμενος έρχεται σε πρώτη επαφή με την εταιρεία, την κουλτούρα της και τις πολιτικές της. Αυτό το στάδιο μπορεί να περιλαμβάνει περιήγηση στον χώρο εργασίας ή/και συνάντηση με τα βασικά μέλη της ομάδας.

Familiarization & Induction (Γνωριμία & Induction): O νέος εργαζόμενος ξεκινά να γνωρίζει καλύτερα τον οργανισμό, τα καθήκοντά του και τις ομάδες. Παράλληλα λαμβάνει συγκεκριμένη εκπαίδευση για τον ρόλο του, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης για τα εργαλεία και τα συστήματα που θα χρησιμοποιήσει και τις εργασίες για τις οποίες θα είναι υπεύθυνος. Είναι με λίγα λόγια η περίοδος του Induction.

  Integration (Ενσωμάτωση): Η πλήρης ενσωμάτωση στο νέο εργασιακό περιβάλλον μπορεί να χρειαστεί μερικές ημέρες ή κάποιες εβδομάδες, αναλόγως του μεγέθους του οργανισμού. Ο νέος εργαζόμενος ξεκινάει να εργάζεται κανονικά, γνωρίζοντας περισσότερα για την αλληλεπίδραση των ανθρώπων και των τμημάτων, τους ατομικούς του στόχους και τους στόχους της εταιρείας, τοποθετώντας τον εαυτό του μέσα στο σύνολο.

● Interaction (Αλληλεπίδραση): Το ταξίδι δεν τελειώνει μετά τις πρώτες εβδομάδες ή τους πρώτους μήνες. H συνεχής αλληλεπίδραση με το εργασιακό περιβάλλον καθώς και η συχνή ανατροφοδότηση βοηθούν τους νέους εργαζομένους να αποκτούν ολοένα και περισσότερη αυτοπεποίθηση, λαμβάνοντας περισσότερες πρωτοβουλίες και αξιοποιώντας στο μέγιστο τις δυνατότητές τους.

Τι μπορείτε να κερδίσετε από ένα σωστά δομημένο Onboarding

Ένας οργανισμός ακολουθώντας τα βασικά στάδια ενός σωστά δομημένου προγράμματος Onboarding και εμπλουτίζοντας τις διαδικασίες του, με γνώμονα τη δημιουργία μιας θετικής και αποδοτικής εμπειρίας εργαζομένου, μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη, όπως:

●       Αυξημένα ποσοστά διατήρησης εργαζομένων (Increased Employee Retention Rates): Ένα οργανωμένο Onboarding Program μπορεί να βοηθήσει τους νέους εργαζομένους να αισθανθούν ευπρόσδεκτοι, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα ποσοστά διατήρησης / παραμονής τους στην εταιρεία.

Insight: Οι οργανισμοί οι οποίοι παρέχουν ένα ισχυρό Onboarding Process αυξάνουν τα ποσοστά Διατήρησης των νέων εργαζομένων έως 82%. (Source: The Brandon Hall Group)

●       Εργασιακή Ικανοποίηση (Improved job satisfaction): Μια θετική εμπειρία Onboarding μπορεί να κάνει τους νέους υπαλλήλους να αισθάνονται πιο άνετα και πιο σίγουροι στους νέους τους ρόλους, δημιουργώντας υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε καλύτερη απόδοση, αυξημένη αφοσίωση και ισχυρότερο αίσθημα loyalty στην εταιρεία.

Insight: Το 70% των εργαζομένων που είχαν εξαιρετικό Onboarding Experience πιστεύουν ότι έχουν «την καλύτερη δυνατή δουλειά». Επιπλέον, αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν 2,6 φορές περισσότερες πιθανότητες να νιώσουν πραγματικά ικανοποιημένοι με την εργασία τους και να παραμείνουν εκεί. (Source: Gallup)

●       Παραγωγικότητα (Faster time-to-productivity): Ένα αποτελεσματικό Onboarding Process μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους σας να ξεκινήσουν ταχύτερα να συνεισφέρουν στους στόχους του οργανισμού και να αποδώσουν νωρίτερα. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη παραγωγικότητα και συνεπώς σε έσοδα για την εταιρεία.

Insight: Οι οργανισμοί οι οποίοι παρέχουν ένα ισχυρό Onboarding Process αυξάνουν την παραγωγικότητα των νέων εργαζομένων έως 70%. (Source: The Brandon Hall Group)

●       Εργασιακή Δέσμευση (Εmployee Engagement): Τα προγράμματα Onboarding μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να κατανοήσουν την αποστολή, τις αξίες και την κουλτούρα της εταιρείας, βοηθώντας τους να ενσωματωθούν στον οργανισμό πιο γρήγορα. Αυτό οδηγεί σε μια ισχυρότερη αίσθηση του «ανήκειν» και του κοινού σκοπού μεταξύ των ομάδων και τελικά στην επίτευξη της εργασιακής δέσμευσης.

Insight: Οι οργανισμοί με επίσημη διαδικασία ενσωμάτωσης έχουν διπλάσιες πιθανότητες να πετύχουν υψηλότερα επίπεδα δέσμευσης των εργαζομένων σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν. (Source: IBM, “The Value of Employee Onboarding: A Multi-Year Survey Examining the Business Impact of Onboarding Programs”)

●       Βελτιωμένη Εταιρική Κουλτούρα (Culture-Working Lifestyle): Τα προγράμματα Onboarding μπορούν να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των νέων εργαζομένων, των managers και των συναδέλφων τους στον οργανισμό. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ισχυρότερων σχέσεων, στην αύξηση της διαφάνειας και στην ενίσχυση της κουλτούρας συνεργασίας.

Insight: Το 62% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα ενσωμάτωσης μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην εταιρική κουλτούρα. (Source: Human Capital Institute)

●       Θετική Φήμη Εργοδότη (Positive Employer Branding): Ένα καλά εκτελεσμένο πρόγραμμα Onboarding μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας θετικής εργοδοτικής εικόνας για τους νέους εργαζόμενους, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην προσέλκυση περισσότερων κορυφαίων ταλέντων, αξιοποιώντας τους ως ambassadors (Word of Mouth).

Insight: Το 83% των Talent Acquisition Leaders αναφέρει ότι η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού προγράμματος ενσωμάτωσης βοηθά στη βελτίωση του Employer Branding. (Source: LinkedIn)

Πώς να αξιολογήσετε το Onboarding που εφαρμόζετε;

Κάθε οργανισμός για να διακρίνει το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται όσον αφορά την αποδοτικότητα των πρακτικών ενσωμάτωσης ή του Onboarding προγράμματός του, οφείλει να πραγματοποιεί συχνά την αξιολόγηση αυτών.

Η διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος ενσωμάτωσης (Οnboarding Evaluation), περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών μέσω της ανατροφοδότησης από τους νέους εργαζομένους, όπως και από αυτούς που εμπλέκονται ενεργά στις διαδικασίες του Onboarding. Σκοπός αυτής της αξιολόγησης είναι να καθοριστεί πόσο καλά εκπληρώνονται οι στόχοι της εταιρείας μέσω του προγράμματος. Το Onboarding Evaluation μπορεί να λάβει πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένων ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, ομάδων εστίασης και παρακολούθησης συγκεκριμένων δεικτών. Η ανάλυση των δεδομένων που θα εξαχθούν, θα οδηγήσει στον εντοπισμό των σημείων βελτίωσης και στον προσδιορισμό ενεργειών για την επίτευξη ενός αποδοτικού προγράμματος Onboarding.

Θέλετε και εσείς να βελτιώσετε τις πρακτικές Onboarding σας; Θέλετε να ξεχωρίσετε ως Εργοδότης Επιλογής προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία ενσωμάτωσης στους εργαζομένους σας;

Συμπληρώστε τη φόρμα και δείτε πώς η υπηρεσία Onboarding Evaluation, από το Employer Branding Solutions του kariera.gr, μπορεί να σας βοηθήσει.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Resume?

Drop us a line and keep in touch