Επαγγελματική ανέλιξη με διεθνή εμβέλεια

Share This Post

Mytilineos-careerguide23

Share This Post

Μια συνέντευξη με τη ΣΑΡΑ ΦΙΔΕΛΗ, Chief People Officer της MYTILINEOS Energy & Metals

Σε ποιους τομείς μπορεί κάποιος να προσληφθεί και να εξελιχθεί στη MYTILINEOS;
Οι θέσεις απασχόλησης στην εταιρεία μας αφορούν σε δύο μεγάλους κλάδους: ο πρώτος είναι ο κλάδος της Ενέργειας. Εδώ, καλύπτουμε όλο το φάσμα δραστηριότητας, όπως την παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου έως την κατασκευή ενεργειακών έργων.
Ο δεύτερος είναι ο κλάδος της Μεταλλουργίας. Διαθέτουμε τη μοναδική καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ε.Ε., ενώ έχουμε εισέλθει δυναμικά στον χώρο του ανακυκλωμένου αλουμινίου και ανακύκλωσης ψευδαργύρου μόλυβδου. Αυτή η διευρυμένη δραστηριότητα προσφέρει αντίστοιχα πολλαπλές επιλογές απασχόλησης και δυνατότητες εξέλιξης στους δύο κλάδους, καθώς και στις κεντρικές της υπηρεσίες.

Πώς η εταιρεία στηρίζει στην πράξη την επαγγελματική ανέλιξη των ανθρώπων της;
Οι άνθρωποί μας, βρίσκονται στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μας. Στεκόμαστε δίπλα τους και υποστηρίζουμε με πράξεις τη διαδρομή τους στη MYTILINEOS, προσφέροντας τεχνογνωσία, υψηλή ποιότητα εργασίας και απεριόριστες δυνατότητες εξέλιξης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ένα δυναμικό περιβάλλον διεθνούς εμβέλειας. Δεδομένου ότι η δραστηριότητα της MYTILINEOS σε διαφορετικούς τομείς προκαλεί διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η εταιρεία επενδύει σε εργαλεία, προγράμματα και δράσεις, προκειμένου οι άνθρωποί της να διευρύνουν συνεχώς το γνωσιακό τους πεδίο και να αναπτύσσουν ικανότητες και δεξιότητες που θα διασφαλίσουν την επιτυχία τους σε περιβάλλοντα που μεταβάλλονται, που είναι αχαρτογράφητα και χαρακτηρίζονται από προκλήσεις.

Ανήκετε σε έναν αρκετά ανδροκρατούμενο κλάδο. Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τη συμπερίληψη;
Σίγουρα, τα τελευταία 20 χρόνια, έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος ως προς την ισότητα και συμπερίληψη στην εργασία, αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια για περαιτέρω πρόοδο. Στη MYTILINEOS επιδιώκουμε την επιτάχυνση της προόδου όσον αφορά στην εξάλειψη του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στην απασχόληση, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή γυναικών και νέων εργαζομένων. Με πολιτικές και πρακτικές που προάγουν τις ίσες ευκαιρίες, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ισότητα των φύλων, είμαστε προσηλωμένοι στη διαμόρφωση μιας εταιρικής, συμπεριληπτικής κουλτούρας. Παράλληλα, εφαρμόζουμε την αρχή της Ποικιλομορφίας στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, των ανωτάτων στελεχών μας. Τα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι δουλεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, με το ποσοστό συμμετοχής γυναικών σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης να ανέρχεται σήμερα στο 33%.

«Σε εξέλιξη βρίσκεται το πέμπτο πρόγραμμα “Μηχανικοί στην Πράξη” που θα ολοκληρωθεί το
Νοέμβριο του 2023».

Έχετε ένα γνωστό πρόγραμμα 12μηνης πρακτικής άσκησης, το «Μηχανικοί στην Πράξη». Πόσο σημαντικό είναι για εσάς για να ανακαλύψετε ηγέτες του αύριο;
Στη MYTILINEOS πιστεύουμε βαθιά ότι το Ανθρώπινο Δυναμικό είναι βασικό συστατικό της επιτυχίας που χτίζει ισχυρά θεμέλια για ένα δυναμικό μέλλον. Το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη» αποτελεί πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MYTILINEOS με διεθνείς προεκτάσεις. Μέχρι σήμερα, έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία συνολικά τέσσερα προγράμματα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται το πέμπτο πρόγραμμα που θα ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2023. Από το τελευταίο πρόγραμμα το 82% των συμμετεχόντων εντάχθηκαν στο δυναμικό της MYTILINEOS, ενώ οι υπόλοιποι νέοι μηχανικοί, βρήκαν άμεσα εργασία. Οραματιζόμαστε οι «Μηχανικοί στην Πράξη» να αποτελέσουν ένα πρότυπο πρόγραμμα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων που θα αναδείξει τους καλύτερους και θα καθιερωθεί ως όνειρο επαγγελματικής σταδιοδρομίας για τους νέους μηχανικούς, ενώ πρόκειται να διευρύνουμε αυτό το πεδίο, καθώς έχουμε ένα τεράστιο αντικείμενο που μπορεί να προσελκύσει ταλέντα νέων επαγγελματιών και σε άλλους τομείς.

Η MYTILINEOS αποτελεί κορυφαία διεθνή βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία με δυναμική παρουσία και στις 5 ηπείρους με δύο επιχειρηματικούς Κλάδους, τον Κλάδο Ενέργειας και τον Κλάδο Μεταλλουργίας.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Resume?

Drop us a line and keep in touch