Ένας ηγέτης αναλαμβάνει την ευθύνη και δεν διστάζει να λέει ευχαριστώ

Share This Post

metro-careerguide23

Share This Post

Μια συνέντευξη με τον ΖΗΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟ, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της METRO ΑΕΒΕ

Ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους κάποιος μπορεί να διεκδικήσει μια ευκαιρία καριέρας στη METRO;
Η METRO προσφέρει πολλές ευκαιρίες απασχόλησης και δίνει τη δυνατότητα σε όσους υποψήφιους/ες ενδιαφέρονται, να γίνουν κρίκος της πιο δυνατής αλυσίδας!
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εργαστούν στο Δίκτυο Καταστημάτων και να συνεισφέρουν ενεργά στην εξυπηρέτηση πελατών μέσα από την καθημερινή φροντίδα και επικοινωνία μαζί τους.
Μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας, να ενταχθούν στην αντίστοιχη ομάδα και να συμβάλουν στην υποστήριξη λειτουργίας του δικτύου καταστημάτων και των logistics.
Επιπλέον, μπορούν να απασχοληθούν στα Κέντρα Διανομής και στις υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας, να γνωρίσουν το ενδιαφέρον και απαιτητικό περιβάλλον των Logistics και να συμβάλουν στη σωστή και ποιοτική παραλαβή των προϊόντων καθώς και στην έγκαιρη και αποτελεσματική τροφοδοσία των καταστημάτων.

Τι κοιτάζετε περισσότερο σε ένα βιογραφικό/αίτηση; Τι θα αποτελούσε… deal-breaker για εσάς; Ή τι μπορεί να σας κερδίσει την προσοχή;
Τα βιογραφικά σημειώματα που λαμβάνουμε καθημερινά είναι πάρα πολλά και με διαφορετικό πεδίο ενδιαφέροντος για κάθε υποψήφιο/α. Ένα βιογραφικό σημείωμα ενδείκνυται να είναι σύντομο, περιεκτικό και να δίνει μια πρώτη εικόνα των προσόντων και επιτευγμάτων του υποψήφιου σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο, ανεξαρτήτως ηλικίας ή προϋπηρεσίας. Είναι σημαντικό ο Recruiter που θα αξιολογήσει το βιογραφικό, να το ξεχωρίσει και –στο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που έχει στη διάθεσή του− να αντιληφθεί εάν αξίζει να προχωρήσει σε περαιτέρω επικοινωνία και να το εντάξει σε μια shortlist υποψηφίων για κάλυψη της θέσης.
Στο πλαίσιο αξιολόγησης υποψηφίων ένα deal-breaker για εμάς είναι η έλλειψη γνώσης ή ενημέρωσης για τον Οργανισμό στον οποίο απευθύνεται κάποιος/α, για μια θέση εργασίας. Προκειμένου να τραβήξει την προσοχή, χρειάζεται σε επίπεδο βιογραφικού να αποτυπώνει μετρήσιμα επιτεύγματα, ενώ στη διάρκεια της συνέντευξης να μπορεί να πείσει πως θα ταιριάξει στην κουλτούρα του οργανισμού και στην ομάδα. Η στάση, ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα του υποψήφιου παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο!

«Ένας εργαζόμενος μπορεί να δείξει από την αρχή πως έχει την προοπτική να αναπτυχθεί
και να ανελιχθεί μέσα σε έναν Οργανισμό. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που απαιτείται
περισσότερος χρόνος».

Αντιλαμβάνεστε συνήθως από την αρχή μιας πρόσληψης, αν ένας εργαζόμενος θα αναπτυχθεί και αν έχει –καλώς εννοούμενα−ηγετικά στοιχεία;
Ένας εργαζόμενος μπορεί να δείξει από την αρχή πως έχει την προοπτική να αναπτυχθεί και να ανελιχθεί μέσα στον Οργανισμό. Υπάρχουν φυσικά και περιπτώσεις που απαιτείται περισσότερος χρόνος, πιο πολλές παραστάσεις, εμπειρίες και συνεχής καθοδήγηση προκειμένου να εξελιχθεί κανείς σε ηγετική φυσιογνωμία και να αφήσει μελλοντικά το επαγγελματικό του αποτύπωμα. Οι Managers οφείλουν να εξασφαλίσουν το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον για όλους τους εργαζόμενους με ηγετικά χαρακτηριστικά και να τους βοηθήσουν να τα καλλιεργούν συστηματικά δημιουργώντας έναν εσωτερικό μηχανισμό ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού τους.

Και τέλος: τι σημαίνει ηγέτης για εσάς;
Ένας ηγέτης χρειάζεται να επικοινωνεί πάντα ανοιχτά και με ειλικρίνεια, να ακούει ενεργητικά και να προσεγγίζει τους εργαζόμενους με ενσυναίσθηση και ενδιαφέρον. Ακόμη, οφείλει να αναλαμβάνει την ευθύνη, να μη διστάζει να λέει ευχαριστώ και να προσπαθεί καθημερινά με όλες του τις δυνάμεις να δημιουργεί τους αυριανούς ηγέτες.

H METRO AEBE με 3 αλυσίδες 284 καταστημάτων –τα METRO Cash & Carry, τα My market, τα My market Local, και 1 στην Κύπρο– συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους εργοδότες πανελλαδικά με πάνω από 11.200 εργαζόμενους.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Resume?

Drop us a line and keep in touch