Η ISOMAT είναι οι άνθρωποί της!

Share This Post

isomat-careerguide23

Share This Post

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΣΛΗ Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου ISOMATΑπό την ίδρυσή της, η ISOMAT στηρίχθηκε στις αξίες της συνεχούς ανάπτυξης, της ευελιξίας, της εξωστρέφειας και της ακεραιότητας απέναντι στους πελάτες της, στους εργαζομένους της και στην κοινωνία. Η επιτυχία της εταιρείας έγκειται κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό της, που αποτελεί την πολυτιμότερη επένδυσή της εδώ και 40 χρόνια.

Η ISOMAT είναι οι άνθρωποί της, οι οποίοι είναι η κινητήριος δύναμη για τη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη του Ομίλου.

Οι καινοτόμες ιδέες είναι το εισιτήριο και η ποιοτική εργασία σε συνδυασμό με την αφοσίωση δεν μπορούν παρά να φέρουν την επιτυχία! Στόχος είναι η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων και η πίστη σε κοινές αξίες, ενθαρρύνοντας την πρωτοβουλία, τη μάθηση και τη συνεχή επιμόρφωση, παράλληλα με τη συνεχή ενδυνάμωση της εταιρείας. Το περιβάλλον εμπιστοσύνης και αλληλοεκτίμησης προάγει το ομαδικό πνεύμα και ενθαρρύνει τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, γεγονός που ενισχύεται μέσα από ειδικά προγράμματα και ίσες ευκαιρίες για όλους.

Η προσέλκυση νέων ταλέντων με φρέσκες ιδέες και σύγχρονη σκοπιά θα είναι πάντα για την ISOMAT πρωταρχικής σημασίας. Έτσι, από τον Αύγουστο του 2022 δημιουργήθηκε το πρόγραμμα #ISOMATinterns όπου δίνεται η ευκαιρία σε νέους χωρίς εργασιακή εμπειρία να
αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και να φέρουν τις «out of the box» ιδέες τους σε ένα δυναμικό και οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον ενός σταθερά αναπτυσσόμενου πολυεθνικού Ομίλου. Κάθε χρόνο διοργανώνονται δύο με τρεις κύκλοι πρακτικής άσκησης, ώστε να δίνεται η ευκαιρία σε φοιτητές να γνωρίσουν την εταιρεία και τη φιλοσοφία της, αναλαμβάνοντας πλήρεις αρμοδιότητες, με σημαντικό ποσοστό απορρόφησης μετά το πέρας της πρακτικής.

Στο πλαίσιο της αναζήτησης και εκπαίδευσης ταλαντούχων στελεχών, η ISOMAT δίνει το παρών σε διοργανώσεις επαγγελματικού προσανατολισμού και Ημερών Καριέρας, επιδιώκοντας να έρχεται κάθε φορά όλο και πιο κοντά στους νέους και στα όνειρά τους. Ακόμη, στο πλαίσιο του προγράμματος #ISOMATForTheNewGen, η πολυετής συνεργασία του Ομίλου με κορυφαία πανεπιστήμια ενισχύει τον παραπάνω στόχο, αφού μέσα από τακτική αλληλεπίδραση με τους εκάστοτε φοιτητές και τους αρμόδιους καθηγητές επιτυγχάνεται η συνεργασία με νέα ταλέντα.

Η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί ένα ακόμη πολύτιμο κομμάτι της στρατηγικής της ISOMAT, στοχεύοντας στη συνεχή εξέλιξη όλων των τμημάτων και στην ανάπτυξη νέων ιδεών. Οι ανάγκες αυτές προκύπτουν μέσα από ένα οργανωμένο και δίκαιο σύστημα αξιολόγησης που αποσκοπεί στην προσωπική αλλά και συνολική εξέλιξη και επιμόρφωση.

Με τη βιωσιμότητα να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, η ISOMAT δίνει ιδιαίτερη σημασία στην κάλυψη των σημερινών αναγκών με τέτοιον τρόπο ώστε να μην διακυβεύεται η ευημερία των μελλοντικών γενεών.

Ο απόλυτος σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι ίσες ευκαιρίες για όλους αποτελούν απαράβατες αρχές, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για την καλή υγεία και ευημερία (Στόχος 3), για την ποιοτική εκπαίδευση (Στόχος 4), για την αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη (Στόχος 8). Τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων συμπληρώνει η ομάδα «ISOMAT SUPER TEAM» ενισχύοντας την τόσο
σημαντική εθελοντική πρωτοβουλία, μέσα από συνεχείς δράσεις για την κοινωνία, το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

#isomatpeople

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

ISOMAT IN NUMBERS

0

Έτη Παρουσίας

0

Παραγωγικές Μονάδες (Ελλάδα-Σερβία-Ρουμανία)

0

Θυγατρικές Εξωτερικού

0

Εργαζόμενοι

0

Προϊοντικές Κατηγορίες

0

Χημεία R&D και Ποιοτικού Ελέγχου

> 0

Πρoϊόντα

0

Μηχανικοί και Χημικοί Μηχανικοί

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Resume?

Drop us a line and keep in touch