Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών VS μοναδικό EVP: 0-1 #EmployerBranding

Share This Post

benefits

Share This Post

Όταν όλοι σχεδόν οι εργοδότες δηλώνουν ότι προσφέρουν ένα “ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών”, εσείς επικεντρωθείτε σε αυτό που πραγματικά σας διαφοροποιεί: το EVP σας.

Από την Τόνια Τζίτζη, Consultant στο Employer Branding Solutions του kariera.gr 

Τα τελευταία χρόνια, με τις τεκτονικές αλλαγές στο περιβάλλον εργασίας, οι εργαζόμενοι έχουν θέσει περισσότερα -και αυστηρότερα- κριτήρια όσον αφορά τον εργοδότη που πρόκειται να επιλέξουν. Δεν αρκεί απλώς η εταιρεία να προσφέρει έναν καλό μισθό καθώς τα κριτήρια επιλογής ενός εργοδότη διαμορφώνονται  από μια σειρά παραμέτρων, όπως για παράδειγμα το εργασιακό περιβάλλον, η κουλτούρα και οι αξίες του εργοδότη, η ισορροπία εργασιακής-προσωπικής ζωής, η ευελιξία στον τρόπο και τόπο εργασίας κ.ο.κ. Η μοναδικότητα του κάθε εργοδότη ως προς αυτές τις παραμέτρους, είναι γνωστή και ως EVP.

Ανιχνεύστε και προσδιορίστε το EVP του οργανισμού σας μέσω του Employer Branding Solutions του kariera.gr.

First things first: Τι είναι το Employee Value Proposition (EVP);
Πιο περιγραφικά, το Employee Value Proposition (EVP) είναι η αξία/value που προσφέρει η εταιρεία προς τους εργαζομένους της ως αντάλλαγμα για την αξία που φέρνουν εκείνοι με το expertise τους, δηλαδή την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία τους. Για εμάς στην ομάδα Employer Branding Solutions του kariera.gr, το EVP αποτελεί την έκφραση αυτού του μοναδικού χαρακτηριστικού που σας κάνει να διαφοροποιείστε στα μάτια τόσο των μελλοντικών όσο και των παρόντων υπαλλήλων σας, το οποίο μπορεί να αποτελέσει μια θετική ειδοποιό διαφορά σας για να προσελκύσετε και να διατηρήσετε τα κορυφαία ταλέντα.

Γιατί το EVP είναι σημαντικό για έναν οργανισμό;

1. Προσέλκυση Κορυφαίων Ταλέντων: Το EVP αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ομάδας Talent Acquisition, καθώς με την αποτελεσματική επικοινωνία του, ενισχύεται η φήμη της εταιρείας ως Εργοδότη, γεγονός που την καθιστά πιο ελκυστική. Αν οι πιθανοί υποψήφιοι δεν γνωρίζουν τίποτα για την εταιρεία σας, το “Ελάτε μαζί μας” (Join us) και το “Προσλαμβάνουμε” (We’re hiring) δεν τους δίνουν κανένα κίνητρο να μάθουν περισσότερα. Πράγματι, θα ενδιαφερθούν μόνο επειδή έχετε μια θέση εργασίας, όχι επειδή θέλουν να γίνουν μέρος του οργανισμού σας. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι HR professionals να αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στην εύρεση κορυφαίων ταλέντων. 

2. Διατήρηση Κορυφαίων Ταλέντων: Η διατήρηση κορυφαίων ταλέντων είναι εξίσου δύσκολη με την απόκτησή τους. Οι εταιρείες που επιτυγχάνουν να δημιουργήσουν το EVP τους σε συνεργασία με τους ανθρώπους τους, αναπτύσσουν πιο αποτελεσματικά το αίσθημα loyalty και υπερηφάνειας για το brand. Για να είναι πραγματικά αυθεντικό αυτό, οι αξίες και η κουλτούρα της εταιρείας θα πρέπει να είναι συνεπείς και ορατές σε κάθε επίπεδο. Αν οι ενέργειες της διοίκησης δεν συμβαδίζουν πλήρως με τις αξίες αυτές, η εταιρεία θα δυσκολευτεί να κρατήσει καλούς υπαλλήλους, καθώς αυτοί θα αισθάνονται πως τους προβλήθηκε ένα πλασματικό EVP και θα αναζητήσουν κάτι καλύτερο αλλού. 

3. Βελτιστοποίηση των Εξόδων Πρόσληψης (Cost-per-Hire): Χτίζοντας η εταιρεία μία ελκυστική φήμη εργοδότη, αυξάνει τις πιθανότητες να λάβει περισσότερες αιτήσεις στις θέσεις εργασίας της. Έτσι, δεν θα χρειαστεί οι άνθρωποι του HR που ασχολούνται με το Talent Acquisition να δαπανήσουν μεγάλο budget και resources στην προώθηση της κάθε θέσης μέσα από διαφημίσεις, outsourcing και άλλες ενέργειες καθώς θα έχει ήδη καλυφθεί μέσα από το διαθέσιμο pool υποψηφίων. Συνέπεια αυτού είναι η μείωση του cost per hire και άρα η εξασφάλιση λιγότερων εξόδων για την εταιρεία.

4. Δημιουργία Ισχυρής Εταιρικής Κουλτούρας: Μία εταιρεία η οποία έχει ένα δυνατό και δομημένο EVP και έχει ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι αξίες που τη διέπουν, είναι σε θέση να διαμορφώσει και την εργασιακή κουλτούρα της. Είναι πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τι πρεσβεύει η εταιρεία στην οποία εργάζονται, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορούν πιο εύκολα να ταυτιστούν μαζί της και να αποκτήσουν περισσότερα κίνητρα για να αφοσιωθούν στη δουλειά τους. Αυτό ενισχύεται όταν οι αξίες της εταιρείας βρίσκονται σε αλληλουχία με τις δικές τους.

5. Βελτίωση της Εργασιακής Εμπειρίας: Αν το EVP αποτελεί τη γενική ιδέα για το τι χαρακτηρίζει έναν οργανισμό, τότε η εργασιακή εμπειρία (Employee Experience) είναι το αποτέλεσμα αυτής της ιδέας. Οι εταιρείες που έχουν ως κέντρο τον εργαζόμενο, διαμορφώνουν το value proposition βάσει του εργατικού δυναμικού τους. Το να είναι ένας εργοδότης σε θέση να αναγνωρίσει τι ακριβώς είναι αυτό που κάνει χαρούμενο (και κατ’ επέκταση πιο αποδοτικό) τον εργαζόμενό του και να προσαρμοστεί βάσει αυτού, είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του έναντι των ανταγωνιστών του.

Πώς αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοί σας το EVP;

Έστω ότι περάσατε από μία χρονοβόρα διαδικασία δημιουργίας του EVP σας σε συνεργασία με την Ηγεσία της εταιρείας, το Ανθρώπινο Δυναμικό και το Marketing ή ότι επιθυμείτε να ενισχύσετε το ήδη υπάρχον. Πολύ καλά ως εδώ. Πώς μπορείτε να εξακριβώσετε αν οι πυλώνες που έχετε θέσει είναι κι εκείνοι που επιφέρουν την εργασιακή ικανοποίηση; Με απλά λόγια, ποια είναι τα κύρια κριτήρια που εξετάζει ένας εργαζόμενος στον εργοδότη του;

Σε πρόσφατη έρευνα που διεξάγαγαμε μέσα από το kariera.gr με συμμετοχή περισσότερων από 1.000 υποψηφίων, τέθηκαν ορισμένα ερωτήματα σχετικά με την εργασιακή ικανοποίηση καθώς και τους λόγους που μπορεί να οδηγήσουν έναν εργαζόμενο στο να αποχωρήσει από τον εργοδότη του.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η εκτίμηση (68%) και η εργασιακή ασφάλεια (70%) αποτελούν τους πιο κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των εργαζομένων και την απόφασή τους να παραμείνουν στον τωρινό τους εργοδότη.

Αντιστρόφως, παρατηρούμε ότι το εργασιακό περιβάλλον αποτελεί από τους σημαντικότερους λόγους αποχώρησης από έναν οργανισμό, καθώς το 78% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι ένα κακό εργασιακό περιβάλλον θα τους ωθήσει προς την αναζήτηση επόμενου εργοδότη. Ακολουθούν, οι χαμηλές αποδοχές (70,5%) και η έλλειψη εξέλιξης (70%).

Πώς αντιλαμβάνονται οι υποψήφιοι το EVP και πώς μπορεί μία εταιρεία να το επικοινωνήσει προς τα έξω;

Όταν έχετε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ικανοποίηση όλων των εργαζομένων σας και τη διατήρηση των κορυφαίων ταλέντων, το ερώτημα είναι: πώς μπορεί ένας υποψήφιος να αντιληφθεί ότι είστε η ιδανική επιλογή για αυτόν;

Βάσει της έρευνας που διενεργήσαμε για το 2023, ξεχωρίζουν 5 πολύ σημαντικά κριτήρια για την επιλογή ενός μελλοντικού εργοδότη: Ο μισθός (και οι παροχές), η εργασιακή κουλτούρα και το περιβάλλον εργασίας, οι ανανεωμένες πολιτικές διαφορετικότητας – ισότητας – συμπερίληψης, η αναγνώριση και η αναφορά στους ανθρώπους του οργανισμού όπως και οι ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης αυτών. Σαν γενικό συμπέρασμα προκύπτει ότι όσο περισσότερο αναδεικνύει ένας οργανισμός τον ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα, τόσο πιθανότερο είναι να διατηρήσει τα κορυφαία ταλέντα του αλλά και να προσελκύσει ακόμα περισσότερα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω βασικά κριτήρια, αν επιθυμείτε ένας υποψήφιος να έχει μια καλύτερη εικόνα για τον οργανισμό σας, μπορείτε να κάνετε τις εξής ενέργειες:

  1. Δημιουργήστε ή εμπλουτίστε το Career Site σας με ξεχωριστές ενότητες για τις παραπάνω κατηγορίες, παρέχοντας σαφείς πληροφορίες στο εξωτερικό κοινό. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τη σημασία ενός Career Site, μπορείτε να ανατρέξετε στο άρθρο “ Μπορεί ένα career site να αυξήσει τη δεξαμενή υποψηφίων μου;”)
  1. Δημιουργήστε σχετικό περιεχόμενο στα κανάλια σας (Social Media, Blog, Communities κ.λπ.) το οποίο θα προβάλλει την εταιρική σας κουλτούρα μέσα από δημοσιεύσεις που αφορούν π.χ. events που πραγματοποιούνται εντός του οργανισμού, testimonials εργαζομένων σας, παρουσίαση των ομάδων και των ανθρώπων σας κ.λπ.
  1. Ξεκινήστε προωθητικές καμπάνιες οι οποίες θα ενημερώνουν το κοινό στο οποίο στοχεύετε για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν.
  1. Ενσωματώστε στις αγγελίες εργασίας πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, την καθημερινότητά της, το σύστημα εργασίας (ευέλικτο ωράριο, υβριδικό ή μη σύστημα εργασίας κ.λπ.) και τις παροχές. 
  1. Ενημερώστε τους υποψήφιους σχετικά με τα παραπάνω όταν έρχεστε σε επαφή μαζί τους τόσο σε Ημέρες Καριέρας αλλά και στη διαδικασία προσέγγισής τους για έναν ρόλο ή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
  2. Τέλος, η εμπειρία του υποψηφίου (Candidate Experience), από την αρχική αίτηση που θα κάνει μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους διαμόρφωσης της άποψης των υποψηφίων για εσάς ως εργοδότη. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Candidate Experience, μπορείτε να ανατρέξετε στο άρθρο ”Γιατί το Candidate Experience είναι εξίσου σημαντικό με το Customer Experience”)

Το EVP είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχημένη στελέχωση και τη διατήρηση ταλέντων σε μια εταιρεία. Η αξιολόγηση και ο επαναπροσδιορισμός του EVP αποτελούν έναν αέναο κύκλο που θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συχνά χρονικά διαστήματα. Μέσα από αυτή τη συνεχή διαδικασία, καθιερώνετε και αναπτύσσετε τη φήμη σας ως Εργοδότης Επιλογής. Ταυτόχρονα, διατηρείτε υψηλά το αίσθημα δέσμευσης των εργαζομένων σας όπως και το αίσθηση εμπιστοσύνης ότι θα φροντίζετε να δημιουργείτε μια εργασιακή εμπειρία που θα προωθεί την ευημερία και την επιτυχία τους.

Θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές προσέλκυσης και διατήρησης κορυφαίων ταλέντων;  Θέλετε να επαναπροσδιορίσετε ή και να δομήσετε από την αρχή το Employee Value Proposition του οργανισμού σας;

Συμπληρώστε τη
φόρμα και μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούν να σας βοηθήσουν οι σύμβουλοι της ομάδας Employer Branding Solutions.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Resume?

Drop us a line and keep in touch