Πώς οι εταιρείες μέσα από προγράμματα Internship και Graduate Trainee χτίζουν ηγέτες από την αρχή;

Share This Post

internships-careerguide23

Share This Post

Καταρχάς ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα πρόγραμμα Internship και ένα πρόγραμμα Graduate Trainee;

INTERNSHIP
― Είναι η λεγόμενη Πρακτική Άσκηση
― Απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές ή άτομα που έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα (π.χ. το τελευταίο 12μηνο)
― Διάρκεια: από λίγες εβδομάδες έως λίγους μήνες

GRADUATE TRAINEE
― Είναι ειδικά προγράμματα πρόσληψης νέων Πτυχιούχων
― Απευθύνεται σε αποφοίτους και σε νέους/ες έως μια ηλικία (π.χ. έως 28 ετών)
― Διάρκεια: 1-2 χρόνια συνήθως

Όλα τα προγράμματα αυτού του είδους σάς δίνουν την ευκαιρία, να παραμείνετε στην εταιρεία μετά το πέρας του προγράμματος.

ΑΤΛΑΣ
Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας (atlas.grnet.gr).

Πώς να βρείτε όλες τις διαθέσιμες θέσεις για Internship στο kariera.gr:

Γιατί οι εταιρείες προσλαμβάνουν ασκούμενους;

Εταιρείες όλων των μεγεθών και κλάδων προσλαμβάνουν ασκούμενους και μαθητευόμενους για να εμπλουτίσουν τη βάση των υπαλλήλων τους και να ανανεώσουν τις ομάδες τους με φρέσκες ιδέες και νέα δυναμική. Τα προγράμματα αυτά –Internship και Graduate Trainee− στην ουσία επιτρέπουν στις εταιρείες να κάνουν μια διπλή επένδυση:

― αφενός στη μελλοντική τους ανάπτυξη, ανακαλύπτοντας νέα ταλέντα και μελλοντικούς
ηγέτες.
― αφετέρου στο ανθρωποκεντρικό τους πρόσωπο, δείχνοντας εμπιστοσύνη στη νέα γενιά.

Γιατί αν είστε στα ξεκινήματά σας αξίζει να επιλέξετε Internship;

― Κερδίζετε εμπειρία
― Βάζετε σε εφαρμογή τις ακαδημαϊκές σας γνώσεις
― Εξερευνάτε χωρίς μακροπρόσθεσμες δεσμεύσεις τις επιλογές σας
― Αναπτύσσετε πολύτιμες δεξιότητες
― Αποκτάτε δικτύωση (σας δίνεται η ευκαιρία να παραμείνετε στην εταιρεία ή να βρείτε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα)
― Ενισχύετε την αυτοπεποίθησή σας
― Αποκτάτε εισόδημα (η πλειοψηφία των θέσεων είναι έμμισθη)

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Resume?

Drop us a line and keep in touch