Δίνουμε αξία στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας

Share This Post

nobacco_careerguide23

Share This Post

Μια συνέντευξη με τον ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, Διευθύνοντα Σύμβουλο της NOBACCO

Ποιες είναι οι πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Nobacco σχετικά με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της;
Θα έλεγα ότι υπάρχουν ιδιαίτερες προκλήσεις που προκύπτουν από τα ειδικά χαρακτηριστικά του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούμαστε. Τα εναλλακτικά προϊόντα εξελίσσονται διαρκώς και ο καταναλωτής χρειάζεται έγκυρη πληροφόρηση και υπεύθυνη καθοδήγηση, ειδικά όταν λαμβάνει ενίοτε αντιφατική πληροφορία για το είδος και την έκταση των επιδράσεων που μπορεί να έχουν οι εναλλακτικές λύσεις στην ανθρώπινη υγεία. Έχοντας αυτά υπόψη, είναι σημαντικό οι εργαζόμενοί μας να έχουν εξαιρετική και επίκαιρη γνώση του αντικειμένου, να είναι σε θέση να προσφέρουν στον καταναλωτή μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης και παράλληλα να αγκαλιάζουν τις αξίες και τη φιλοσοφία της NOBACCO.

Πώς ανταποκρίνεστε σε αυτά τα ζητούμενα;
Θα έλεγα ότι οι πρακτικές μας χωρίζονται, σχηματικά, σε τρεις πυλώνες: την επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη, τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα στην εργασία και την επιβράβευση των εργαζομένων μας. Όλα αυτά, το καθένα με διαφορετικό τρόπο, συμβάλλει στη δημιουργία και την ανάδειξη «μελλοντικών ηγετών».

Αναφέρεστε σε πρακτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι συμβάλλουν στην δημιουργία «ηγετών του αύριο»;
Η συνεχής εκπαίδευση είναι «κλειδί» για την εξοικείωση των εργαζομένων μας με το προϊόν, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του καταναλωτή και επομένως για την υψηλότερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών του. Γι’ αυτό δημιουργήσαμε το NOBACCO Training Center, ένα τμήμα εκπαίδευσης του οποίου βασικό εργαλείο είναι το NOBACCO Support. Πρόκειται για πλατφόρμα η οποία περιέχει όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό, όπως πληροφορίες για το προϊόν, τεχνικές πωλήσεων καθώς και τις πολιτικές της εταιρείας για τη λειτουργία του δικτύου με κύριο σκοπό την άριστη εξυπηρέτηση, αυτό που ονομάζουμε Customer Care Protocol. Η συμμετοχή και η ανταπόκριση των εργαζομένων στις υψηλές απαιτήσεις ενός μηχανισμού συνεχούς εκπαίδευσης έχει ένα ακόμα ουσιαστικό αποτέλεσμα: συμβάλλει ώστε οι άνθρωποί μας να αναπτύσσουν ικανότητες και να ενισχύουν χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για να ασκήσει κανείς ηγετικούς ρόλους.

Θέλετε να μας δώσετε κάποιο παράδειγμα;
Βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοί μας αναπτύσσουν διάφορες ικανότητες που σχετίζονται με την ηγεσία, όπως η συνεχής βελτίωση, η ομαδική συνεργασία, η υποστήριξη και παρακίνηση συνεργατών, η διαχείριση και ο συντονισμός διαφορετικών χαρακτήρων, η οργάνωση του χρόνου. Αναπτύσσουν επαγγελματικές ικανότητες, όπως το ενδιαφέρον για το αντικείμενο της εργασίας. Ενισχύουν τα χαρακτηριστικά μιας ηγετικής προσωπικότητας όπως είναι η αυτοπεποίθηση, η αυτοπειθαρχία, η επιμονή και η προσήλωση στην επίτευξη στόχων. Μέσα από την καλλιέργεια ηγετικών ικανοτήτων και χαρακτηριστικών αναδεικνύονται εργαζόμενοι στους οποίους δίνεται η ευκαιρία να ανελιχθούν στην εταιρεία και να αναλάβουν υψηλότερες θέσεις ευθύνης.

«Οι εργαζόμενοί μας αναπτύσσουν διάφορες ικανότητες που σχετίζονται με την ηγεσία,
όπως η συνεχής βελτίωση, η ομαδική συνεργασία, η υποστήριξη και παρακίνηση συνεργατών…»

Τι σημαίνουν για τη NOBACCO η συμπερίληψη και η ποικιλομορφία στην εργασία;
Να πω κατ’ αρχάς ότι η ίδια η διαθέσιμη σε όλους, ανοιχτή πρόσβαση σε εκπαιδευτικά εργαλεία τονίζει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την προσήλωσή μας στην αρχή των ίσων ευκαιριών. Οι εργαζόμενοί μας μοιράζονται εξίσου στα δύο φύλα –όπως συμβαίνει στον γενικό πληθυσμό− και αντιμετωπίζονται ισότιμα τόσο με όρους αμοιβών όσο και ευκαιριών ανέλιξης. Καλλιεργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να νιώθει ασφαλής και να εκτιμάται ανεξάρτητα από το φύλο, τη θρησκεία, την ηλικία, την καταγωγή ή τη σεξουαλική του ταυτότητα. Ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο είναι ευπρόσδεκτοι άνθρωποι με τους οποίους καταλήγουμε να μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και να υπηρετούμε κοινούς σκοπούς.

Είπατε «καταλήγουμε να μοιραζόμαστε». Τι εννοείτε με αυτό;
Το να φτάσει κανείς να αποκτήσει το αίσθημα ότι ανήκει σε μια ομάδα, δεν γίνεται προφανώς από τη μία μέρα στην άλλη. Επιδιώκουμε να μεταφέρουμε, να μεταλαμπαδεύσουμε στους ανθρώπους μας τις αξίες και τις αρχές μας. Να αναγνωρίζουμε την προσφορά τους και να την επιβραβεύουμε. Να τους δείχνουμε πόσο σημαντικοί είναι για τον οργανισμό μας.

Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνετε σε αυτή την κατεύθυνση;
Φροντίζουμε να επικοινωνούμε συχνά με όλο το προσωπικό μας γιατί μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε τις απόψεις σε θέματα της δουλειάς μας. Από τον περασμένο χρόνο ξεκινήσαμε να διοργανώνουμε –με μεγάλη επιτυχία− επισκέψεις του προσωπικού των καταστημάτων μας ανά ομάδες και συναντήσεις με τη διοίκηση στα κεντρικά γραφεία μας. Εκτός από τις προαγωγές και τις αναβαθμίσεις, επιβραβεύουμε το προσωπικό μας προσφέροντας διαδικτυακά μαθήματα σε πλατφόρμες όπως το LinkedIn. Παράλληλα, δίνουμε ευκαιρίες σε νέα ταλέντα συμμετέχοντας σε προγράμματα πρακτικής άσκησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Με λίγα λόγια, στη NOBACCO δίνουμε αξία στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας, προετοιμάζοντας έτσι την επόμενη γενιά στελεχών, την επόμενη γενιά ηγετών.

Η NOBACCO αποτελεί την πρώτη και μόνη εταιρεία στην Ευρώπη που διαθέτει όλο το φάσμα των εναλλακτικών επιλογών στο παραδοσιακό κάπνισμα. Ως η εταιρεία που σύστησε το ηλεκτρονικό τσιγάρο στην Ελλάδα η NOBACCO πρωταγωνιστεί από την ίδρυσή της το 2008, με καινοτόμες, ασφαλείς και ποιοτικές λύσεις στην επιλογή ενός πιο υπεύθυνου και καλύτερου τρόπου ζωής.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Resume?

Drop us a line and keep in touch