Ταξίδια Ανάπτυξης: Το αύριο της Κωτσόβολος

Share This Post

L&D Kotsovolos

Share This Post

Στην Κωτσόβολος, έχουμε επίκεντρο τον άνθρωπο και πιστεύουμε πως επενδύοντας στους ίδιους τους ανθρώπους μας, μπορούμε να εξελιχθούμε ως εταιρεία.

Έτσι αναγνωρίζουμε τις ανάγκες στο νέο εργασιακό περιβάλλον και έχουμε δεσμευτεί στη διαρκή ανάπτυξη των ανθρώπων μας, με στόχο να κατανοούν συνολικά τον χώρο του retail και τελικά, να αναδεικνύονται enterprise contributors και leaders. Πώς;

Στην Κωτσόβολος πιστεύουμε:

… ότι το L&D dpt δεν έχει την αποκλειστικότητα της εκπαίδευσης. Έχουμε υιοθετήσει ένα υβριδικό μοντέλο λειτουργίας που προσδίδει σε όλες τις ενέργειες ταχύτητα, σχετικότητα και τη διασφάλιση των υψηλότερων standards σε μεθοδολογία. Αρκετοί από τους/τις συναδέλφους μας λειτουργούν ως Subject Matter Experts στις ακαδημίες μας.

… ότι κάθε συνάδελφος πρέπει να έχει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα μαζί μας. Καλωσορίζουμε τους/τις νέους/ες μας συναδέλφους με ένα δομημένο πρόγραμμα onboarding, ενώ αναπτύσσουμε transition programs για όσους/ες μετακινούνται σε νέους ρόλους. Και αυτές οι περιπτώσεις είναι πολλές!

… ότι η γνώση αποκτά αξία όταν μοιράζεται. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε ένα συνέδριο ή course, φέρνουν τη γνώση στην εταιρεία και τη μοιράζονται με συναδέλφους από το ίδιο ή και άλλα τμήματα.

 … στην meaningful εκπαίδευση και ανάπτυξη. Βασιζόμενοι σε ένα ξεκάθαρο capabilities framework και σε μία δομημένη ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών, δημιουργούνται capabilities aKademies.

 … ότι οι ηγέτες προετοιμάζονται και διαρκώς αναπτύσσονται. Το Leadership aKademy περιλαμβάνει μαθησιακά ταξίδια και critical experiences για individual contributors, για 1st Time και Experienced Managers.

…στα μαθησιακά ταξίδια, και όχι στα «πυροτεχνήματα». Τα aKademies που αναπτύσσονται, είναι πολύμηνα και συνήθως περιλαμβάνουν διαφορετικά επίπεδα expertise.

…στις δυνατές συνεργασίες και οικοσυστήματα. Στα aKademies, πέρα από τους εσωτερικούς Subject Matter Experts, συμμετέχουν οι καλύτεροι εκπαιδευτικοί φορείς και επαγγελματίες της αγοράς. Και επειδή είμαστε digital, αξιοποιούμε τους καλύτερους content providers, ανάλογα με τον τομέα στον οποίο εξειδικεύονται. 

…στη βιωματική, relevant εκπαίδευση. Σε όλες τις εκπαιδευτικές μας δράσεις, αναπόσπαστο στοιχείο είναι η συμμετοχή σε εμπειρίες με νόημα. Τα Field Study Projects είναι αναπόσπαστο στοιχείο όλων των εκπαιδευτικών ενεργειών μας.

… ότι η ανάπτυξη μπορεί να είναι παιχνίδι. Μεγάλο μέρος της καθημερινής, σύντομης, στην ροή της εργασίας εκπαίδευσης για τους/τις συναδέλφους πρώτης γραμμής γίνεται μέσω LXP πλατφόρμας. Γιατί να μην παίζει, συμμετέχει σε κληρώσεις, επιβραβεύεται κάποιος/α, καθώς μαθαίνει;

Δείτε ολόκληρη την καταχώρηση της εταιρείας ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ στο αφιέρωμα Learning & Development του Οδηγού Καριέρας 2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Resume?

Drop us a line and keep in touch