Επενδύουμε διαρκώς στους ανθρώπους μας, για όλα όσα κάνουν και για όλα όσα θέλουν να γίνουν.

Share This Post

ab_800

Share This Post

Ο σκοπός μας να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να κάνουμε τη διαφορά, οι Αξίες και οι Αρχές μας -για Αξιοκρατία, Διαφάνεια, Αντικειμενικότητα και Συμπερίληψη- οδηγούν την ανάπτυξη των ανθρώπων μας.

Με κύριους πυλώνες σχεδιασμού τη συστηματική ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, επενδύουμε διαρκώς στους ανθρώπους μας και ξεδιπλώνουμε το ταλέντο τους, για όλα όσα κάνουν και για όλα όσα θέλουν να γίνουν.  

Πώς; 

Μέσα από μία ισχυρή κουλτούρα μάθησης, ανοιχτής ανατροφοδότησης και προσωπικής ανάπτυξης τροφοδοτεί το σκοπό μας. Πιο συγκεκριμένα:

  • Δημοσιεύουμε εσωτερικά το σύνολο των ανοικτών θέσεων εργασίας και προσφέρουμε ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλους. Η συστηματική χρήση ψυχομετρικών και άλλων εργαλείων, αποτελεί θεμέλιο στο σχεδιασμό των μεθοδολογιών ανάπτυξης, ώστε  να παρέχουμε έγκυρη & αξιόπιστη υποστήριξη, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης
  • Διευρύνουμε τις προοπτικές εξέλιξης με τα Κέντρα Ανάπτυξης, μία πλήρως εξατομικευμένη προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει ατομικές συναντήσεις ανατροφοδότησης και δημιουργία ατομικών πλάνων ανάπτυξης 
  • Φροντίζουμε για την ανταλλαγή και μεταφορά της γνώσης, μέσα από κρίσιμες εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των χωρών του Ομίλου της Ahold Delhaize, ευρύτερα
  • Προσεγγίζουμε δομημένα την εκπαίδευση των συνεργατών μας, συνδυάζοντας τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή, ενισχύοντας παράλληλα την οργανωσιακή μας ετοιμότητα
  • Με τη δύναμη της τεχνολογίας, αξιοποιούμε τις σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης, και προσφέρουμε ευρεία επιλογή σύγχρονων και ασύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • Συνεργαζόμαστε με διεθνείς εκπαιδευτικούς φορείς

Το 2021, συνεχίσαμε δυναμικά τις πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Οι προκλήσεις των νέων κυμάτων της πανδημίας ενεργοποίησαν τη δημιουργικότητα και ευελιξία μας. Σε αυτό το πνεύμα, επαναπροσδιορίσαμε τον τρόπο λειτουργίας μας, διπλασιάσαμε τις ψηφιακές μας λύσεις και εφαρμόσαμε καινοτόμες τεχνικές.

Πετύχαμε:

  • Αύξηση των συνολικών ωρών εκπαίδευσης σε 319.403 (+2,2%)
  • 27,5 ώρες εκπαίδευσης κατά μέσο όρο και τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους 14.775 συνεργάτες μας
  • Το 70% των θέσεων καλύφθηκαν εσωτερικά και αφορούσαν 166 στελέχη για ρόλους αναβαθμισμένης ευθύνης

Και το 2022, συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση, δουλεύουμε φρέσκες ιδέες, συλλέγουμε διεθνείς τάσεις και πρακτικές, ώστε να μπορούμε να είμαστε ο καλύτερος μας εαυτός.

Δείτε ολόκληρη την καταχώρηση της εταιρείας ΑΒ Βασιλόπουλος στο αφιέρωμα Learning & Development του Οδηγού Καριέρας 2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Resume?

Drop us a line and keep in touch