Ποια είναι τα τρία είδη Employer Branding Audit; (+ Video) #EmployerBranding

Share This Post

3 types of eba

Share This Post

Ανάλογα με το πόσο εκτενή έλεγχο θέλετε να κάνετε στην επιχείρησή σας ως Εργοδότης, υπάρχουν τρεις κατηγορίες Audit.

Όπως είδαμε, Employer Branding Audit είναι ένας διεξοδικός έλεγχος που πραγματοποιούν για εσάς έμπειρα στελέχη του kariera.gr, ώστε να εξετάσετε:

  • πόσο ισχυρό είναι το brand σας ως Εργοδότης
  • πού βρίσκεστε σε σχέση με τον ανταγωνισμό σας, και
  • τι πρέπει να κάνετε για να ανεβάσετε την κατάταξή σας ως Επιθυμητός Εργοδότης. 

Εσείς μπορείτε να επιλέξετε τον έλεγχο που θα γίνει στην επιχείρησή σας ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μπορεί να χρειάζεστε έναν βασικό έλεγχο, ή έναν πιο εκτενή. Ή απλώς μια συγκριτική αξιολόγηση σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας. Η επιλογή είναι δική σας.

1. Limited Scope Audit. Όπως λέει και ο τίτλος του, είναι το μικρότερης κλίμακας Audit. Έχει διάρκεια 8-10 εβδομάδες και αξιολογεί όλη την online πληροφορία που είναι διαθέσιμη για έναν δυνητικό υποψήφιο, ελέγχοντας 80+ σημεία. Σημεία όπως:

  • η διαδικτυακή παρουσία της εταιρείας σας
  • η δομή και το περιεχόμενο του Career Site σας
  • η εμπειρία του υποψηφίου όταν επιχειρεί να κάνει αίτηση σε εσάς
  • η αποτελεσματικότητα των καναλιών προσέγγισης υποψηφίων

Μαζί με τα δικά σας δεδομένα, εξετάζουμε και όλο τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείστε, τους ανταγωνιστές σας δηλαδή, κάνοντας μια συγκριτική αξιολόγηση κλάδου και παρουσιάζοντάς σας μία σειρά από προτεινόμενες ενέργειες

2. Full Scope Audit. Πρόκειται για το πιο πλήρες Audit. Αυτό κρατάει χρονικά περισσότερο (20-22 εβδομάδες) αλλά σας προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση για την εικόνα που έχετε ως Εργοδότης. Είναι στην πραγματικότητα μια πιο ενδελεχής ανάλυση που περιλαμβάνει όλα τα σημεία του Limited Scope Audit, ενώ επιπροσθέτως:

  • εστιάζουμε και στο feedback που θα πάρουμε τόσο από τους Internal Stakeholders (υπαλλήλους της εταιρείας) όσο και από τους External Stakeholders (δυνητικά ταλέντα και υποψηφίους)
  • εφαρμόζουμε Social Listening υπηρεσίες για να αποτυπώσουμε το στίγμα που αφήνει το brand σας online. 

Social Listening ή social media listening είναι η διαδικασία μέσα από την οποία ανιχνεύουμε και αξιολογούμε το τι «γράφεται» και «λέγεται» για μια εταιρεία ή έναν Εργοδότη στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Οι συνομιλίες στο διαδίκτυο παράγουν πολύ χρήσιμα data.

Εκτός από τα παραπάνω, υλοποιούμε και ένα Industry Benchmarking, δηλαδή μια συγκριτική αξιολόγηση του κλάδου που δραστηριοποιείστε. Φυσικά, και σε αυτό το πλήρες πακέτο, σας παρέχουμε στο τέλος ένα Στρατηγικό Πλάνο με όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες που προτείνουμε να κάνετε.

3. Industry Benchmarking. Εδώ ουσιαστικά διενεργούμε μόνο τον απαραίτητο συγκριτικό έλεγχο του κλάδου σας, έναν έλεγχο που διαρκεί 6-8 εβδομάδες.

Αξιολογούμε για λογαριασμό σας όλες τις τάσεις και πρακτικές Employer Branding του κλάδου όπου δραστηριοποιείστε, αναλύοντας ένα σύνολο εταιρειών με γνώμονα τις ανάγκες σας και τα ταλέντα που αναζητάτε. Οι βασικοί πυλώνες του Employer Branding που εξετάζουμε, είναι -συνοπτικά- οι παρακάτω:

• το Employee Value Proposition (EVP)

• το Career Site & Applicant Tracking System ATS 

• το Channel Effectiveness

• και το Candidate Experience

Στο επόμενο και τελευταίο blog post + video αυτής της σειράς, σας παρουσιάζουμε το τι θα λάβετε από εμάς όταν ολοκληρωθεί το δικό σας Employer Branding Audit.

Η πορεία σας για να γίνετε Employer of Choice ξεκινάει εδώ. Είστε έτοιμοι να μάθετε πώς; Επικοινωνήστε μαζί μας.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Resume?

Drop us a line and keep in touch