πωλήσεις

sales manager
Sales Job Descriptions
Kariera.gr

Υπεύθυνος Πωλήσεων/Sales Manager (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Η εταιρεία μας επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία υπεύθυνο/η πωλήσεων για εργασία πλήρους απασχόλησης. Αναζητούμε έναν άνθρωπο επικοινωνιακό, υπεύθυνο, με μεγάλη εμπειρία στις πωλήσεις, ο

Read More »
sales director
Sales Job Descriptions
Kariera.gr

Διευθυντής Πωλήσεων/Sales Director (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Η εταιρεία μας επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία διευθυντή/τρια πωλήσεων με εμπειρία στις πωλήσεις για εργασία πλήρους απασχόλησης. Ο/η Sales Director ηγείται της ομάδας πωλήσεων,

Read More »
sales administrator
Sales Job Descriptions
Kariera.gr

Διαχειριστής Πωλήσεων/Sales Administrator (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του τμήματος πωλήσεων της εταιρείας μας αναζητάμε έναν/μία διαχειριστή/τρια πωλήσεων με εμπειρία στις πωλήσεις για εργασία πλήρους απασχόλησης. Ο/η sales

Read More »
Telesales rep
Sales Job Descriptions
Kariera.gr

Αντιπρόσωπος Τηλεφωνικών Πωλήσεων/Telesales Representative (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Περιγραφή Η εταιρεία μας επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία αντιπρόσωπο τηλεφωνικών πωλήσεων με εμπειρία στις πωλήσεις, που θα μας βοηθήσει στη δημιουργία καλών

Read More »