Υπεύθυνος Πωλήσεων/Sales Manager (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

sales manager

Περιγραφή

Η εταιρεία μας επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία υπεύθυνο/η πωλήσεων για εργασία πλήρους απασχόλησης. Αναζητούμε έναν άνθρωπο επικοινωνιακό, υπεύθυνο, με μεγάλη εμπειρία στις πωλήσεις, ο οποίος θα αναλάβει να κατευθύνει την ομάδα πωλήσεων προς την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η εταιρεία, με αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας της.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η υπεύθυνος/η πωλήσεων είναι:

 • Η επιτυχής διαχείριση της ομάδας πωλητών της εταιρείας που θα αναλάβει
 • Η εφαρμογή του σχεδίου πωλήσεων που έχει τεθεί από τον επικεφαλής διευθυντή πωλήσεων
 • Η καθοδήγηση αλλά και η υποστήριξη των πωλητών
 • Η δημιουργία και η διατήρηση καλών σχέσεων με παλιούς αλλά και νέους πελάτες
 • Η διασφάλιση του γεγονότος ότι οι πωλητές έχουν κατανοήσει πλήρως το στρατηγικό πλάνο πωλήσεων
 • Η σύνταξη των απολογιστικών μηνιαίων, τριμηνιαίων ή και ετήσιων καταστάσεων και αξιολογήσεων και η αναφορά στον διευθυντή πωλήσεων και την ομάδα διοίκησης της εταιρείας.

Απαιτήσεις

Ο/η υπεύθυνος/η πωλήσεων που θα αναλάβει το τμήμα πωλήσεων θα πρέπει να διαθέτει:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Πολυετή εργασιακή εμπειρία στις πωλήσεις
 • Ικανότητα στην επικοινωνία
 • Προσανατολισμό στην επίτευξη και την ανάπτυξη των στόχων της εταιρείας
 • Ευφυΐα και αναπτυγμένη την αίσθηση της αντίληψης
 • Μεθοδικότητα στην τήρηση των πλάνων της εταιρείας
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με κατεύθυνση στα οικονομικά, στη διοίκηση επιχειρήσεων ή σε συναφές αντικείμενο
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών, καθώς και λειτουργικών συστημάτων Η/Υ MS Office
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Δυνατότητα ταξιδιών

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση
Image courtesy of Anna Shvets