Προϊστάμενος Πληροφορικής/IT Manager (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

it manager

Περιγραφή

Η εταιρεία μας επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία IT Manager με εμπειρία για εργασία πλήρους απασχόλησης. Ψάχνουμε έναν/μία προϊστάμενο/η πληροφορικής που θα αναλάβει την επίβλεψη του τμήματος με σκοπό την ομαλή λειτουργία όλων των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της εταιρείας μας. Αν οι υπολογιστές και το περιβάλλον web είναι το πάθος σας, έχετε οργανωτικές και ηγετικές δεξιότητες, σας αρέσουν η οργάνωση, ο έλεγχος, ο έλεγχος, ο προγραμματισμός και η διαχείριση, και είστε προσανατολισμένοι στην αύξηση του τζίρου και στην ανάπτυξη της εταιρείας, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η IT Manager είναι:

 • Συντονισμός, προγραμματισμός, εποπτεία και σχεδιασμός του τμήματος IT
 • Διαχείριση των υπολογιστικών συστημάτων
 • Διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων και της πρόσβασης στο διαδίκτυο
 • Διενέργεια τακτικών ελέγχων σε όλα τα συστήματα και τις εφαρμογές της εταιρείας
 • Επίβλεψη και καθορισμός χρονικών πλαισίων για μεγάλα έργα πληροφορικής
 • Επίβλεψη και διασφάλιση καλής λειτουργίας όλων των εφαρμογών και των ιστοσελίδων
 • Διαχείριση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον προϋπολογισμό του τμήματος IT
 • Εκπαίδευση, διαχείριση, έλεγχος, οργάνωση, αξιολόγηση και ανάπτυξη του προσωπικού

Απαιτήσεις

Ο/η IT Manager που θα στελεχώσει την εταιρεία μας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία ως προϊστάμενος/η πληροφορικής
 • Γνώση και εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού, εφαρμογές και λειτουργικά συστήματα
 • Δεξιότητες στη λήψη αποφάσεων και ισχυρή κριτική σκέψη
 • Καλές οργανωτικές δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες στη διαχείριση χρόνου
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πληροφορική
 • Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στην πληροφορική, στον προγραμματισμό, στους υπολογιστές ή σε συναφές αντικείμενο web θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση αγγλικών

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση

Image courtesy of ThisIsEngineering