Οικονομικά Στοιχεία

Καριέρα ΑΕ

Ισολογισμός 2012
Ισολογισμός 2013
Ισολογισμός 2014
Ισολογισμός 2015
Ισολογισμός 2016
Ισολογισμός 2017
Ισολογισμός 2018
Ισολογισμός 2019

Καριέρα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

Ισολογισμός 2012
Ισολογισμός 2013
Ισολογισμός 2014
Ισολογισμός 2015
Ισολογισμός 2016
Ισολογισμός 2017
Ισολογισμός 2018
Ισολογισμός 2019