Υπεύθυνος Μισθοδοσίας/Payroll Manager (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Payroll Manager Job Description

Περιγραφή

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, η εταιρεία μας επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία Payroll Manager – Υπεύθυνο/η Μισθοδοσίας. Αν διαθέτετε εμπειρία στη διαχείριση της μισθοδοσίας, βαθιά γνώση των κανονισμών που διέπουν τη μισθοδοσία, είστε αναλυτικός και μεθοδικός στη δουλειά σας, διαθέτετε ακεραιότητα, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η Payroll Manager – Υπεύθυνος/η Μισθοδοσίας είναι:

 • Επιτήρηση και καθοδήγηση υπαλλήλων μισθοδοσίας
 • Έκδοση μισθοδοσίας και αποδείξεων πληρωμής
 • Επικοινωνία με ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιες υπηρεσίες για την παρακολούθηση και ενημέρωση τυχόν αλλαγών στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία
 • Σύνταξη συμβάσεων εργασίας, προσλήψεων, αποχωρήσεων, βεβαίωσης αποδοχών κ.λπ.
 • Διαχείριση αρχείου εργαζομένων και προγραμμάτων εργασίας
 • Συνεργασία με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν σχετικά με τη μισθοδοσία

Απαιτήσεις

Ο/η Payroll Manager – Υπεύθυνος/η Μισθοδοσίας που θα στελεχώσει την εταιρεία μας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικών προγραμμάτων, όπως Business HRM, Entersoft CRM/ERP, Atlantis
 • Αναλυτικό μυαλό και καλές μαθηματικές δεξιότητες
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση
Image courtesy of Tima Miroshnichenko