Προγραμματιστής Full Stack/Full Stack Developer (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

fulll-stack devloper

Περιγραφή

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της εταιρείας μας, θα θέλαμε να εντάξουμε στο τμήμα πληροφορικής έναν/μία Full stack developer με εμπειρία για εργασία πλήρους απασχόλησης. Αν διαθέτετε τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζεται ένας προγραμματιστής Full Stack, αν σας αρέσει να σχεδιάζετε ιστοσελίδες από την αρχή, αν η πληροφορική και οι υπολογιστές είναι το πάθος σας κι αν γνωρίζετε πολύ καλά τις απαραίτητες γλώσσες προγραμματισμού, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η Full Stack developer είναι:

 • Σχεδιασμός ιστοσελίδων και εφαρμογών διαδικτύου
 • Ενσωμάτωση εφαρμογών front-end με σκοπό την υποστήριξη μιας ιστοσελίδας
 • Κατασκευή server-side λογισμικού χρησιμοποιώντας τεχνολογίες back-end
 • Ανάπτυξη και διαχείριση λογισμικού, βάσεων δεδομένων και εφαρμογών
 • Συνεννόηση με τον πελάτη για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μιας ιστοσελίδας
 • Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων και ανανέωση λογισμικού
 • Συνεργασία με το υπόλοιπο τμήμα πληροφορικής για τη βελτίωση του λογισμικού και των εφαρμογών

Απαιτήσεις

Ο/η Full Stack developer που θα στελεχώσει την εταιρεία μας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση HTML, CSS, Javascript, Jquery και Bootstrap
 • Πολύ καλή γνώση γλωσσών προγραμματισμού, όπως PHP, Ruby, Python, Java και .Net
 • Πολύ καλή γνώση δημιουργίας και διαχείρισης βάσεων δεδομένων, όπως MySQL, Oracle και SQL Server
 • Οργανωτικές δεξιότητες και δυνατότητα εργασίας υπό πίεση
 • Διάθεση συνεργασίας και επικοινωνίας με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πληροφορική
 • Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στην πληροφορική, στον προγραμματισμό, στους υπολογιστές ή σε συναφές αντικείμενο web θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση αγγλικών

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση

Image courtesy of ThisIsEngineering