Οικονομικός Αναλυτής/Financial Analyst (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Job Description Financial Analyst

Περιγραφή

Η εταιρεία μας επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία Οικονομικό Αναλυτή (Financial Analyst) με εμπειρία. Ο/η Οικονομικός Αναλυτής (Financial Analyst) που θα στελεχώσει την εταιρεία μας θα πρέπει να έχει άριστη γνώση σε οικονομικά, φοροτεχνικά και λογιστικά θέματα και θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της οικονομικής απόδοσης και την ανάλυση των συνθηκών της αγοράς. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις, θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε από κοντά.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η Οικονομικός Αναλυτής (Financial Analyst) είναι:

 • Ανάλυση τρεχόντων και προηγούμενων οικονομικών δεδομένων
 • Διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών
 • Σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις και τάσεις
 • Ανάπτυξη χρηματοοικονομικών μοντέλων και παροχή οικονομικών προβλέψεων
 • Παροχή εναλλακτικών λύσεων και δημιουργικών προτάσεων για τη μείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρείας

Απαιτήσεις

Ο/η Οικονομικός Αναλυτής (Financial Analyst) που θα στελεχώσει το τμήμα της εταιρείας μας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης και συλλογής δεδομένων
 • Διαρκή ενημέρωση σε θέματα που αφορούν τα λογιστικά, τη φορολογική νομοθεσία, τη χρηματαγορά κ.ά
 • Άριστη γνώση αγγλικών, πολύ καλή γνώση χειρισμού υπολογιστών και των εφαρμογών του MS Office
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Λογιστική, στα Χρηματοοικονομικά, στα Οικονομικά ή σε συναφές αντικείμενο
 • Τυχόν κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση
Image courtesy of Tima Miroshnichenko