Περιγραφή θέση εργασίας: Εξωτερικός Ελεγκτής (Job Description: External Auditor)

Job Description External Auditor

Περιγραφή

Η εταιρεία μας αναζητεί έναν/μία Εξωτερικό/ή Ελεγκτή (External Auditor) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, τον εντοπισμό προβλημάτων σχετικά με τα οικονομικά και την παροχή χρήσιμων πληροφοριών. Θα είστε υπεύθυνοι για τη διενέργεια ελέγχων σε συστήματα, λειτουργίες και οργανισμούς, την υποβολή εκθέσεων και την υπόδειξη βελτιώσεων. Αν διαθέτετε εμπειρία στη θέση αυτή, ορθή κρίση, ακεραιότητα, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η Εξωτερικός/ή Ελεγκτής (External Auditor) είναι:

 • Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων και αξιολόγηση λογαριασμών σχετικά με τη συμμόρφωσή τους στις κανονιστικές διατάξεις
 • Επιθεώρηση εσωτερικών συστημάτων και ελέγχων
 • Αναφορά συστηματικών σφαλμάτων ή δεικτών τυχόν απάτης
 • Σχεδιασμός αποτελεσματικών διαδικασιών ελέγχου
 • Επεξήγηση πορισμάτων ελέγχου και υπόδειξη των κατάλληλων λύσεων
 • Διερεύνηση θεμάτων που τίθενται από ρυθμιστικούς φορείς
 • Αξιολόγηση πρακτικών διαχείρισης κινδύνων

Απαιτήσεις

Ο/η Εξωτερικός/ή Ελεγκτής (External Auditor) θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση πρακτικών εξωτερικού ελέγχου και των σχετικών κανονισμών
 • Εξοικείωση με λογισμικά συστήματα ERP
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικών προτύπων, όπως GAAP, IFRS
 • Αναλυτικό μυαλό και καλές μαθηματικές δεξιότητες
 • Εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων και τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση

Image courtesy of Karolina Grabowska