Προϊστάμενος Λογιστηρίου/Accounting Supervisor (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Job Description Accounting Supervisor

Περιγραφή

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της εταιρείας μας επιθυμούμε να εντάξουμε στο δυναμικό της έναν/μία Προϊστάμενο/η Λογιστηρίου. Θα είστε επικεφαλής των λογιστών του τμήματος και θα διαχειρίζεστε όλες τις οικονομικές λειτουργίες του οργανισμού, όπως οι πληρωμές και οι εισπράξεις λογαριασμών, οι συμφωνίες με τις τράπεζες και οι φορολογικοί έλεγχοι. Αν διαθέτετε εμπειρία και βαθιά γνώση των κανονισμών που διέπουν τη μισθοδοσία, είστε αναλυτικός και μεθοδικός στη δουλειά σας, διαθέτετε ακεραιότητα, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η Προϊστάμενος/η λογιστηρίου είναι:

 • Τήρηση και εφαρμογή των λογιστικών σχεδίων της εταιρείας
 • Παρακολούθηση και έλεγχος των καθημερινών οικονομικών λειτουργιών του οργανισμού, όπως εισπράξεις και πληρωμές, συμφωνίες με τις τράπεζες κ.λπ.
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης του λογιστικού τμήματος
 • Εναρμόνιση της εταιρείας με την ισχύουσα νομοθεσία σε φορολογικά θέματα
 • Επίβλεψη και έλεγχος της διαδικασίας της μισθοδοσίας και υποβολή των απαραίτητων καταστάσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Συντονισμός και εποπτεία των περιοδικών ελέγχων του λογιστηρίου
 • Οργάνωση οικονομικών δεδομένων και τήρηση ενημερωμένων αρχείων

Απαιτήσεις

Ο/η Προϊστάμενος/η λογιστηρίου που θα στελεχώσει την εταιρεία μας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Δικαίωμα υπογραφής Α’ και Β’ Τάξης
 • Άριστη γνώση της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικών προγραμμάτων, όπως Business HRM, Entersoft, Atlantis, και συστημάτων ERP
 • Άριστη γνώση των Ελληνικών, αλλά και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
 • Αναλυτικό μυαλό και καλές μαθηματικές δεξιότητες
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση
Image courtesy of Towfiqu barbhuiya