Βοηθός Λογιστή/Accounting Assistant (Περιγραφή θέσης εργασίας/Job description)

Job Description Accountint Assistant

Περιγραφή

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του λογιστηρίου, η εταιρεία μας επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία Βοηθό Λογιστή (Accounting Assistant). Στις άμεσες αρμοδιότητές σας θα είναι, μεταξύ άλλων, η τήρηση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας, ο έλεγχος και η καταχώριση των παραστατικών στο κατάλληλο λογιστικό πρόγραμμα, αλλά και οι συμφωνίες μεταξύ των τραπεζών, των πελατών και των προμηθευτών μας.  Αν διαθέτετε την κατάλληλη εμπειρία και τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις που χρειάζονται για τη θέση αυτή, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο/η Βοηθός Λογιστή είναι:

 • Τήρηση βιβλίων Γ’ Κατηγορίας
 • Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων
 • Έλεγχος και ενημέρωση των καρτελών πελατών και προμηθευτών
 • Επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες και αναφορές εσόδων – εξόδων
 • Εισπράξεις και εξοφλήσεις οφειλών
 • Συμφωνίες με πελάτες και προμηθευτές για τυχόν ανεξόφλητα τιμολόγια
 • Έλεγχος και καταχώριση παραστατικών, εισπράξεων, πληρωμών, τιμολογίων και άλλων λογιστικών εγγράφων

Απαιτήσεις

Ο/η Βοηθός Λογιστή που θα στελεχώσει την εταιρεία μας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση λογιστικών προγραμμάτων (Atlantis, Entersoft, Softone, Epsilon Net, Singular Enterprise) και συστημάτων ERP
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Γνώσεις τήρησης βιβλίων Β’ και Γ’ Κατηγορίας
 • Γνώσεις μισθοδοσίας και φορολογικής νομοθεσίας
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) στη Λογιστική, στα Οικονομικά ή σε συναφές αντικείμενο
 • Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος στα Χρηματοοικονομικά θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ασφάλιση
Image courtesy of Edmond Dantès