εταιρική διακυβέρνηση

esg
Environmental, Social, and Governance
Kariera.gr

Τι είναι το ESG και πώς υιοθετείται από τις ελληνικές επιχειρήσεις;

Τρία κριτήρια επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την «αξία» μιας επιχείρησης: οι ενέργειές της προς το Περιβάλλον, η στάση της προς την Κοινωνία, και η Εταιρική Διακυβέρνηση που εφαρμόζει. Αυτό είναι

Read More »