Βασιζόμαστε στους ανθρώπους μας για να πετύχουμε τη θετική αλλαγή στις ζωές των ασθενών

Share This Post

sanofi-careerguide23

Share This Post

Μια συνέντευξη με την ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, HR Head Greece & Diversity, Equity & Inclusion Lead Central & South Europe | Sanofi

Ζούμε σε μια νέα εποχή για τα Τμήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Μπορείτε να μας μεταφέρετε τη νέα προοπτική του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Sanofi;
Πράγματι, σήμερα οι πολιτικές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού εστιάζουν στα αποτελέσματα και στην ανάπτυξη των ταλέντων των εργαζομένων μιας επιχείρησης. Στον επίλογο των πιέσεων που επέβαλε η πανδημία, μαζί με την αλματώδη ανάπτυξη των τεχνολογιών Ψηφιακής Υγείας, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο επιταχυνόμενων εξελίξεων που αναπόφευκτα, επηρέασαν τον τρόπο εργασίας των ανθρώπων τους. Μέσα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο μάκρο και μικρο-περιβάλλον, οι εργαζόμενοι/ες καλούνται να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και να αναβαθμίζουν τις υπάρχουσες.


Στη Sanofi εφαρμόζουμε την κατάλληλη στρατηγική Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, ώστε οι άνθρωποί μας να έχουν όλα τα εχέγγυα ώστε να επηρεάζουν θετικά τις εξελίξεις. Το εργασιακό μοντέλο που απορρέει από αυτήν τη στρατηγική είναι απαλλαγμένο από στερεότυπα, ευέλικτο και προσανατολισμένο στην αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τρόπου λειτουργίας μας. Σε συνδυασμό με τη διάρθρωση του Οργανισμού μας, δημιουργείται το έδαφος για μία, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετική προοπτική καριέρας: η Sanofi προσφέρει στους ανθρώπους της τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους αναλαμβάνοντας διαφορετικούς ρόλους, συμμετέχοντας σε καινοτόμα projects και επεκτείνοντας τη δραστηριότητά τους και σε επίπεδο διαφορετικών γεωγραφιών.


Θεμέλιος λίθος αυτής της προσέγγισης, αποτελεί η κουλτούρα Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης που έχουμε εδραιώσει και η οποία επιτρέπει σε κάθε εργαζόμενο/η να απολαμβάνει ίσες ευκαιρίες εξέλιξης, ανεξάρτητα από τα διαφορετικά του χαρακτηριστικά, ενώ ενθαρρύνεται να σκέφτεται και να εκφράζεται ελεύθερα. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι συνεισφέρουμε με τις καινοτόμες ιδέες μας στον οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτό, οι πολιτικές ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελούν μέρος της Καινοτομίας που διέπει κάθε δραστηριότητα της Sanofi.

«Στη Sanofi Ελλάδος το 52% των εργαζομένων, το 49% των προϊσταμένων και το 80% των μελών της Διοικητικής Ομάδας είναι γυναίκες».

Πώς προχωρά η Sanofi στην πραγμάτωση καινοτόμων πολιτικών ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού της;
Στη Sanofi αναζητούμε καθημερινά τρόπους για να υπερβαίνουμε τα όρια και να μεταφράζουμε τα θαύματα της επιστήμης σε θετική αλλαγή για τις ζωές των ασθενών. Oι άνθρωποί μας είναι οι φορείς αυτής της αλλαγής και ο στόχος μας στο στο τμήμα People & Culture είναι να εξασφαλίσουμε τις συνθήκες και τα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να φέρουν εις πέρας αυτό το έργο. Εμφυσώντας στους εργαζομένους μας ένα ισχυρό κίνητρο για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος και παρέχοντας ίσες ευκαιρίες συνεχιζόμενης εκμάθησης και καλλιέργειας δεξιοτήτων, οδηγούμε τον καθένα ξεχωριστά στην επαγγελματική πρόοδο και συνολικά την εταιρεία, στην ανάπτυξη.

Όλα τα παραπάνω είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν μόνο μέσα σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, όπου όλοι είναι ίσοι και αναγνωρίζεται η αξία τους. Δεν αρκεί να ισχυριζόμαστε ότι έχουμε διαμορφώσει μια κουλτούρα Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης. Πρέπει η
πραγματικότητα να είναι συμβατή με τους ισχυρισμούς μας, να μιλάμε με απτά στοιχεία. Για παράδειγμα, όταν δηλώνουμε ότι προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης στις γυναίκες και τις ενθαρρύνουμε να αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης, έχουμε ως στόχο παγκοσμίως τουλάχιστον το 40% των στελεχών και το 50% του ανθρώπινου δυναμικού σε ρόλους Senior Leaders να είναι γυναίκες το 2025. Ήδη, στη Sanofi Ελλάδος το 52% των εργαζομένων, το 49% των προϊσταμένων και το 80% των μελών της Διοικητικής Ομάδας είναι γυναίκες.

Επίσης όταν αναφερόμαστε σε ένα μοντέλο εργασίας που ενσωματώνει διαφορετικές
προσεγγίσεις για να διασφαλίσει την απόδοση και την ικανοποίηση των εργαζομένων, στόχος μας είναι όλοι οι άνθρωποί μας να έχουν πρόσβαση σε ευέλικτες μορφές εργασίας και άλλες παροχές για τους ίδιους και την οικογένειά τους.

Πώς υλοποιείται αυτός ο μετασχηματισμός; Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα;
Τα συστήματα και οι διαδικασίες ανανεώνονται στο πλαίσιο μιας εστιασμένης στρατηγικής θεμελιωμένης στις αρχές της Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης. Θα ξεκινήσω από τη δημιουργία ενός εξελιγμένου μοντέλου εργασίας και συνεργασίας, σχεδιασμένου να διευκολύνει την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία των εργαζομένων, εντός και εκτός συνόρων. Η Sanofi, με περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους σε περισσότερες από 100 χώρες, ενοποιεί τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Ενσωματώνουμε μοντέρνα συστήματα που μας προσφέρουν τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, αξιοποιούν τα HR data analytics και αναβαθμίζουν την εμπειρία των εργαζομένων με πολλαπλάσιες δυνατότητες υποστήριξης. Ευκαιρίες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, απομακρυσμένης ή ευέλικτης εργασίας, αξιοποίησης δεδομένων, κτλ., είναι μέρος της εργασιακής μας καθημερινότητας.

Επίσης υποστηρίζουμε τους ανθρώπους μας ώστε να εξισορροπούν την εργασιακή και προσωπική τους ζωή. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προάσπιση της σωματικής και
ψυχικής υγείας τους, υλοποιώντας σχετικά προγράμματα και δράσεις, όπως εσωτερικές καμπάνιες για θέματα πρόληψης, παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους ίδιους και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, διαμορφώνουμε κατάλληλα τον εργασιακό χώρο και χρόνο, με σεβασμό στον χρόνο ανάπαυσης και προστατεύουμε την προσωπική και οικογενειακή ζωή, εφαρμόζοντας υβριδικό μοντέλο εργασίας, που προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους μας να εργάζονται σε ποσοστό 50% από το σπίτι και 50% από το γραφείο, διασφαλίζοντας έτσι την επιλογή του τόπου εργασίας και την εξισορρόπηση μεταξύ προσωπικής και εργασιακής ζωής. Επίσης, υποστηρίζουμε τους νέους γονείς προσφέροντας επιπρόσθετες ειδικές γονικές άδειες μετ’ αποδοχών κ.ά.

Αποβάλλοντας οποιαδήποτε προκατάληψη σε σχέση με προσωπικά χαρακτηριστικά και προτιμήσεις, οι πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού μας ενθαρρύνουν κάθε εργαζόμενο να μη μένει αμέτοχος απέναντι σε συμπεριφορές που κρίνει ότι δεν ευθυγραμμίζονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας μας.
Κλείνοντας, όραμα του Τμήματος People & Culture στη Sanofi είναι οι εργαζόμενοι/ες να
μεγιστοποιούν τα Αποτελέσματα και ταυτόχρονα την Ικανοποίηση που αντλούν από την εργασία τους.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Resume?

Drop us a line and keep in touch