Εκεί όπου οι ευκαιρίες ανάπτυξης συναντούν τη συμπερίληψη

Share This Post

nestle-careerguide23

Share This Post

Μια συνέντευξη με τον ΓΙΩΡΓΟ ΓΕΩΡΓΑΛΑ, Talent Acquisition & Development Manager της Nestlé Ελλάς

Τι εργαλεία Capability Building και Training προσφέρει η Nestlé στους εργαζομένους της;
Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον ένα στοιχείο που ήρθε για να μείνει είναι αυτό της διαρκούς αλλαγής. Οι επιχειρήσεις που θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές έχουν ανάγκη από ανθρώπινο δυναμικό με εξελισσόμενες δεξιότητες.
Οι εργαζόμενοι της Nestlé, μέσα από online πλατφόρμες όπως το iLearn, έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό από όλο τον κόσμο, το οποίο είναι οργανωμένο σε ενότητες (Academies), που καλύπτουν ένα ευρύ γνωστικό φάσμα. Παράλληλα, τόσο το “Nestlé International Training Centre” στην Ελβετία όσο και η συνεργασία με οργανισμούς όπως το IMD και το London Business School, παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα για ανάπτυξη των ανώτερων στελεχών.
Οι νέες τεχνολογίες είναι στο επίκεντρο της στρατηγικής μας για digital transformation και εισάγουμε τεχνολογίες όπως το V.R. στις εκπαιδεύσεις μας.

Τι εφόδια χρειάζεται κανείς για να χτίσει μια καριέρα στη Nestlé;
Για να κάνει κανείς μια επιτυχημένη καριέρα στη Nestlé, είναι σημαντικό να τον ενδιαφέρει ο τομέας των τροφίμων αλλά και να συμμερίζεται τις δεσμεύσεις μας όσον αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και την καινοτομία. Η ικανότητα να εργάζεται κάποιος αρμονικά και να συνεισφέρει ενεργά σε μια ομάδα είναι επίσης σημαντικά εφόδια, όπως και οι δυνατές επικοινωνιακές δεξιότητες. Το εφόδιο όμως που μπορεί να είναι πραγματικά κρίσιμο για μια επιτυχημένη καριέρα είναι η επιθυμία για διαρκή εξέλιξη των προσωπικών δεξιοτήτων και η διάθεση για μάθηση.

Δίνεται η δυνατότητα στους ανθρώπους σας για συμμετοχή σε προγράμματα Coaching & Mentoring;
Στη Nestlé, τα εργαλεία Coaching & Mentoring προσφέρουν στους εργαζομένους μας προσωπική ανάπτυξη και υποστήριξη στην επαγγελματική τους πορεία. Το Coaching παρέχει ατομική καθοδήγηση από έμπειρους συμβούλους, ενώ το Mentoring συνδέει τους εργαζόμενους με έμπειρους συναδέλφους για να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες. Αυτά τα εργαλεία ενισχύουν την ανάπτυξη και την επιτυχία των εργαζομένων στη Nestlé.

«Έχουμε επιτύχει 46% των ηγετικών μας θέσεων να καλύπτονται από γυναίκες, διασφαλίζουμε τη μισθολογική ισότητα μεταξύ των φύλων και παράλληλα προάγουμε πολιτικές όπως η γονική υποστήριξη και ευέλικτες μορφές εργασίας».

Πώς εκφράζεται στη Nestlé η δέσμευση γύρω από τη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση;
Στη Nestlé εργαζόμαστε για τη δημιουργία μιας ανοιχτής κουλτούρας, χωρίς αποκλεισμούς με ισχυρά θεμέλια τις Αξίες μας που βασίζονται στην Εμπιστοσύνη και τον Σεβασμό. Βασική προτεραιότητά μας είναι η εξασφάλιση του Gender Balance. Στην Nestlé, έχουμε επιτύχει 46% των ηγετικών μας θέσεων να καλύπτονται από γυναίκες, διασφαλίζουμε τη μισθολογική ισότητα μεταξύ των φύλων και παράλληλα προάγουμε πολιτικές όπως η γονική υποστήριξη και ευέλικτες μορφές εργασίας. Επιπλέον, ενισχύουμε τη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση, ροσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους και άλλες ευπαθείς ομάδες. Το 2023 η Nestlé διακρίθηκε διεθνώς από το Bloomberg με το “Gender – Equality Index” ενώ στην Ελλάδα υπέγραψε τη «Χάρτα διαφορετικότητας».

Η Nestlé είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων και ροφημάτων, με παρουσία σε 186 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Resume?

Drop us a line and keep in touch