Αναπτύσσοντας τους μελλοντικούς ηγέτες του GameTech

Share This Post

kaizen_careerguide23

Share This Post

Μια συνέντευξη με την ΕΛΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ, Head of Learning & Development της Kaizen Gaming

Πώς αντιλαμβάνεστε το career path building & career development στην Kaizen Gaming;
Η εξέλιξη της καριέρας των ανθρώπων μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας. Κάθε χρόνο κάνουμε onboard τουλάχιστον 1.200 εργαζόμενους (40% ανάπτυξη) και προάγουμε εσωτερικά 330 με στόχο να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε ένα αρκετά επιθετικό αναπτυξιακό πλάνο. Γενικότερα επιλέγουμε να επενδύουμε στους δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι εξελίσσονται γρήγορα σε ηγετικές θέσεις (1,5-2 χρόνια μέσος όρος παραμονής στην ίδια θέση). Σε αυτή την τροχιά ανάπτυξης έχουμε δημιουργήσει ένα «δίχτυ» ασφαλείας και ένα δομημένο πλαίσιο ανάπτυξης και ενίσχυσης δεξιοτήτων μέσα από τμηματικές και διατμηματικές εκπαιδεύσεις για όλα τα ιεραρχικά επίπεδα με κορυφαίους εκπαιδευτές διεθνώς. Με αυτό τον τρόπο, οι άνθρωποί μας αισθάνονται ότι ανήκουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου έχουν όλα τα εργαλεία για να μπορέσουν να «ανθίσουν» επαγγελματικά.

Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες σας για την ανάπτυξη των Kaizeners σε ηγετικούς ρόλους;
Καθώς οι ανάγκες μας σε ηγετικές θέσεις είναι μεγάλες, προετοιμάζουμε τους ανθρώπους μας εντατικά ώστε να μπορέσουν γρήγορα να αναλάβουν νέους ρόλους. Η εκπαίδευση ξεκινάει ήδη από το επίπεδο των individual contributors, με ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα ηγεσίας διάρκειας 2 μηνών. Στη συνέχεια, όταν κάποιος προάγεται σε θέση προϊσταμένου, εντάσσεται στο Kaizen Leadership Academy, με στόχο να λάβει όλα τα βασικά εργαλεία του Kaizen leader. Η ακαδημία συνολικά διαρκεί 3 χρόνια και προετοιμάζει τους managers μας (μέσα από live workshops, e-learnings, assignments, projects, assessments) ώστε να εξελιχθούν ιεραρχικά (από junior σε senior leaders) γρήγορα και επιτυχημένα. Επιπλέον, για τους πιο senior leaders (heads, directors) ανανεώνουμε κάθε χρόνο τα μαθήματα της ακαδημίας ηγεσίας σύμφωνα με τα αποτελέσματα ενός σταθμισμένου εργαλείου αξιολόγησης 360 μοιρών, ώστε να είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Τέλος για τους top leaders (directors και chiefs) προσφέρουμε επιπλέον executive coaching, καθώς και πολύ εξατομικευμένα προγράμματα ηγεσίας. Παράλληλα, στηρίζουμε δια βίου τους managers μας μέσω στοχευμένων εκπαιδεύσεων ανάλογα με τις προσωπικές τους ανάγκες και τη στρατηγική της εταιρίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η leadership ακαδημία μας έχει ισχυρό θετικό αντίκτυπο στους Kaizeners έχοντας 96% δείκτη ικανοποίησης και 25% ποσοστό βελτίωσης της συνολικής ηγετικής τους ικανότητας.

«Η leadership ακαδημία μας έχει ισχυρό θετικό αντίκτυπο στους Kaizeners έχοντας 96% δείκτη
ικανοποίησης και 25% ποσοστό βελτίωσης της συνολικής ηγετικής τους ικανότητας».

Πού εστιάζετε αναφορικά με τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένας Kaizen leader και πώς τα εντοπίζετε;
Ένα από τα βασικά στοιχεία που αναζητούμε σε έναν Kaizen leader είναι να ενστερνίζεται τις αξίες μας (#OneTeam, PeopleFirst, #Passion, #GetThingsDone, ContinuousImprovement, #CustomerLens), δεδομένου ότι λειτουργεί ως πρεσβευτής και πολλαπλασιαστής αυτών. Παράλληλα, έχουμε ορίσει ένα σύνολο ηγετικών δεξιοτήτων, τις οποίες αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε διαρκώς και σε βάθος χρόνου ώστε να εξελίξουμε τους ανθρώπους που πρόκειται να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους. Έτσι, η απόφασή μας για προαγωγή βασίζεται σε ένα data-driven σύστημα διαχείρισης απόδοσης, το οποίο απαρτίζεται τόσο από την αξιολόγηση της απόδοσης σε μετρήσιμους στόχους όσο και από την αναγνώριση συγκεκριμένων συμπεριφορών.

Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια για την ανάπτυξη των ανθρώπων της Kaizen Gaming;
Nα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο το πρόγραμμα ταλέντων μας, ώστε να δημιουργούμε μια ομάδα εκπαιδευμένων ηγετών, οι οποίοι θα υποστηρίζουν τις αυξανόμενες ανάγκες μας και τις προκλήσεις του GameTech. Επιπλέον, στόχος μας είναι η δημιουργία ενός σχεδίου διαδοχής για όλες τις κρίσιμες και ηγετικές θέσεις, μέσα από ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα. Έτσι, η ομάδα μας θα συνεχίσει να μας αναδεικνύει ως Great Place to Work στις χώρες δραστηριοποίησής μας.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Resume?

Drop us a line and keep in touch