Αναδεικνύοντας την ανθρώπινη διάσταση στον κλάδο των αερομεταφορών

Share This Post

fraport-careerguide23

Share This Post

Μια συνέντευξη με τη ΡΑΝΙΑ ΤΥΡΛΗ, Head of Human Resources & Training της Fraport Greece

Ανήκετε στον κλάδο των αερομεταφορών. Γιατί ένας υποψήφιος να χτίσει την καριέρα του στον συγκεκριμένο κλάδο;
Ο κλάδος των αερομεταφορών προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες ανάπτυξης και προόδου στην καριέρα ενός υποψηφίου, αλλά και τη δυνατότητα να καλλιεργήσει τις δεξιότητές του, μέσα σε μία μόνιμα εξελισσόμενη αγορά. Είναι μία τεράστια αλυσίδα αξίας (αερολιμένες, αεροπορικές εταιρείες, πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας και επίγειας εξυπηρέτησης, κατασκευαστές κ.λπ.) που βασίζεται στην καινοτομία και στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, και συγκαταλέγεται στους κλάδους με τη σημαντικότερη συνεισφορά στην παγκόσμια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας υποψήφιος για να εξελιχθεί στην εταιρεία σας; Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε για να τους εντοπίσετε;
Στόχος της Fraport Greece είναι η προσέλκυση και τελική επιλογή ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τόσο τα τυπικά προσόντα (γνώσεις, ικανότητες, εμπειρία) που προβλέπει μία θέση εργασίας, αλλά και στάση και συμπεριφορές σε ευθυγράμμιση με τις εταιρικές αρχές και αξίες της Fraport Greece: Ακεραιότητα, Σεβασμό, Συνεργασία, Δεξιότητες, Δημιουργικότητα και Χαρά. Η διαδικασία εντοπισμού των υποψηφίων συνίσταται σε:
• Ανάρτηση θέσεων εργασίας στην εταιρική ιστοσελίδα (στην ενότητα «Καριέρα», www.fraport-greece.com/ell/kariera/diathesimes-theseis) και σε πλατφόρμες εύρεσης εργασίας / job
sites & portals
• Σύστημα Διαχείρισης Βιογραφικών – Αpplicant Τracking System
• Γραφεία Συμβούλων Εργασίας – Recruiting Agencies
• Συμμετοχή σε Ημέρες Καριέρας – Job Fairs
• Συνεντεύξεις βάσει επαγγελματικών δεξιοτήτων – Competencies Βased Ιnterviews
• Τεστ Προσωπικότητας – Personality tests
• Κέντρα Αξιολόγησης – Assessment Centers κ.λπ.

«Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, η ηγεσία είναι κατά 30% έμφυτη και κατά 70% μαθησιακή».

Η ηγεσία, τέλος, είναι κάτι που διδάσκεται; Πώς συμβάλλετε εσείς στην εκπαίδευση νέων ηγετών;
Είναι γεγονός ότι σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, η ηγεσία είναι κατά 30% έμφυτη και κατά 70% μαθησιακή. Ως εκ τούτου, η Fraport Greece μέσω ενός ανθρωποκεντρικού συστήματος διαδικασιών που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει:
• Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή ανάπτυξη / αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων (upskilling / reskilling) που διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό της και επιπλέον
• Αξιοποιεί το νεοσύστατο Εταιρικό Πλαίσιο Ηγετικών Ικανοτήτων (Leadership Competency Framework), εστιάζοντας την προσοχή της στη συνεχή ανάπτυξη συγκεκριμένων συμπεριφορικών δεξιοτήτων όπως: Υπευθυνότητα, Συναισθηματική & Κοινωνική Νοημοσύνη, Συλλογική νοοτροπία – Συλλογικός τρόπος σκέψης, Εστίαση στο αποτέλεσμα, Κριτική σκέψη
και Επίλυση προβλημάτων, Ανθεκτικότητα και Προσαρμοστικότητα, με στόχο την επαγγελματική εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της και βεβαίως την ανάδειξη και εξέλιξη των επικεφαλής των Ομάδων που διαθέτουν την ικανότητα να εμπνέουν και να καθοδηγούν τους συνεργάτες τους για την επίτευξη στόχων συμβατών με το Όραμα, την Αποστολή και τις Εταιρικές Αξίες της Fraport Greece.

Η Fraport Greece είναι ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας των 14 περιφερειακών εροδρομίων στην Ελλάδα. Η ανάληψη του έργου από την εταιρεία πραγματοποιήθηκε το 2017 και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο επωφελείς επενδύσεις της χώρας. Τα οφέλη, τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, είναι πολλαπλά, καθώς αποτελεί μοχλό στήριξης του τουρισμού και καταλύτη ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Resume?

Drop us a line and keep in touch