ESG: οι μελλοντικοί ηγέτες έχουν κοινωνική συναίσθηση

esg-header

Share This Post

Δεν γίνεται ως εργαζόμενοι να θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, χωρίς να γνωρίζουμε –και να ορίζουμε− το πώς μια εταιρεία προσεγγίζει ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης.

Το ESG είναι τρεις παράγοντες (Environmental, Social και Governance) που μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ανησυχιών μας όλο και περισσότερο κάθε χρόνο. Στην ουσία το ESG ως έννοια δείχνει την ανάγκη οι εταιρείες να μην εστιάζουν μονολιθικά στην οικονομική ανάπτυξή τους αλλά ταυτόχρονα να είναι πιο φιλικές και υπεύθυνες προς το περιβάλλον, την κοινωνία και τους ανθρώπους. Η έννοια του ESG δεν είναι καινούργια. Πάντα οι άνθρωποι απέρριπταν τις εταιρείες που δεν είχαν θετικό κοινωνικό πρόσημο. Απλώς ως όρος καθιερώθηκε επισήμως στην Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων (PRI) του 2006 και άρχισε να αποτελεί κριτήριο για επενδυτές και για ηγέτες επιχειρήσεων.

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν πόση σημασία δίνει η νέα γενιά εργαζομένων προς το ESG
H προστασία του περιβάλλοντος παραμένει κορυφαία προτεραιότητα τόσο για τη «Γενιά Z» όσο και για τους «millennials», σύμφωνα με έρευνα της Deloitte Global. Περίπου τα ¾ των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι ο κόσμος βρίσκεται σε οριακό σημείο ως προς την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά λιγότεροι από τους μισούς είναι αισιόδοξοι ότι οι προσπάθειες για την προστασία του πλανήτη θα είναι επιτυχείς. Η συντριπτική πλειονότητα της «Γενιάς Z» και των «millennials» (90%) καταβάλλουν τουλάχιστον κάποιες προσπάθειες για να μειώσουν τις δικές τους επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Με βάση άλλη έρευνα, της PWC, το 86% των εργαζομένων προτιμά να υποστηρίζει ή να εργάζεται για εταιρείες που ενδιαφέρονται για τα ίδια ζητήματα που απασχολούν και τους ίδιους. Πιο συγκεκριμένα, διαφαίνεται ότι οι εργαζόμενοι προτιμούν να αγοράσουν ή να δουλέψουν σε μια εταιρεία που υπερασπίζεται περιβαλλοντικά ζητήματα σε ποσοστό 84%, κοινωνικά ζητήματα σε ποσοστό 83%, καθώς και θέματα διακυβέρνησης σε ποσοστό 86%. Επίσης, ακαδημαϊκές μελέτες έχουν δείξει ότι οι εταιρείες που εφαρμόζουν στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης, λαμβάνουν μακροπρόθεσμα οφέλη όπως καλύτερες οικονομικές επιδόσεις, βελτίωση της εικόνας και της φήμης τους, μεγαλύτερη ικανοποίηση και αφοσίωση τόσο των πελατών όσο και των υπαλλήλων τους, δημιουργώντας αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η Global Lead of ESG and Sustainable Strategies, Τίνα Πασσαλάρη έχει αναφέρει πόσο σημαντικό είναι να ενσωματώνονται και να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι για να επιτευχθεί οποιαδήποτε αλλαγή και μετάβαση. «Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι μαζί σε αυτό το ταξίδι, να καταλάβουν ποια είναι η αλλαγή, να αλλάξουν νοοτροπία, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και γενικότερα να δημιουργηθεί μία νέα κουλτούρα μέσα στην εταιρεία η οποία θα βοηθήσει να ενσωματώσουν όλα αυτά τα κομμάτια μέσα στη δουλειά».

Be aware…
Τι είναι το Green Washing; Είναι όταν μια εταιρεία παρουσιάζει στο κοινό ανακριβή ή τελείως
ψευδή στοιχεία για τις ενέργειές της σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος τα οποία ονομάζει «βιώσιμη ή πράσινη» ανάπτυξη.

Ποιοι είναι οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), γνωστοί και ως Παγκόσμιοι Στόχοι, υιοθετήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη το 2015 ως παγκόσμια πρόσκληση για δράση με στόχο την εξάλειψη της πτώχειας, την προστασία του πλανήτη και τη διασφάλιση ότι έως το 2030 όλοι οι άνθρωποι θα
απολαμβάνουν ειρήνη και ευημερία.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ;
Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute) ανέδειξε και επιβράβευσε, για 14η συνεχή χρονιά, τις εταιρείες που κάνουν τη διαφορά στο υπεύθυνο επιχειρείν, εφαρμόζοντας τα κριτήρια ESG που σχετίζονται με τις επιδόσεις τους σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά ζητήματα και σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης. Ο CR Index αποτελεί τον πρώτο ESG Δείκτη στην Ελλάδα.
Από το 2008, αξιολογεί τις επιδόσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, την εταιρική διακυβέρνηση και την αγορά, βάσει 100 διεθνών κριτηρίων, που σήμερα είναι προαπαιτούμενα στους σημαντικότερους ESG δείκτες και πρότυπα. Ο CRI Index παρέχει στις επιχειρήσεις ένα χρήσιμο στρατηγικό εργαλείο, που παρουσιάζει τα δυνατά σημεία, αλλά και σημεία που επιδέχονται βελτίωση, παρέχοντας αναλυτικά στοιχεία και σύγκριση ανά κλάδο και συμβάλλοντας στη βελτίωση των ESG Ratings.

Συνήθως το πιο tricky κομμάτι του ESG είναι το… G, δηλαδή το Governance, η Εταιρική Διακυβέρνηση.

Τι είναι η εταιρική διακυβέρνηση;

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι το σύστημα αρχών και πρακτικών με το οποίο οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται μια εταιρεία, ώστε να διαφυλάσσονται τα έννομα συμφέροντα των ανθρώπων που συνδέονται με την εταιρεία. Δηλαδή και τα δικά σας συμφέροντα ως εργαζομένων.

Τι περιλαμβάνει η εταιρική διακυβέρνηση που σας αφορά;

διαφάνεια στην επικοινωνία με όλα τα συνεργαζόμενα μέρη όπως μέτοχοι, στελέχη, συνεργάτες, προμηθευτές αλλά και υπάλληλοι.
• εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
ύπαρξη διαύλων επικοινωνίας, ώστε ως εργαζόμενοι να μπορείτε να καταγγείλετε εμπιστευτικά πιθανές παραβιάσεις κάποιας πολιτικής (whistleblowing) ή να ζητήσετε συμβουλές.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Resume?

Drop us a line and keep in touch