Εκεί που οι άνθρωποι δημιουργούν θετικό αποτύπωμα για το αύριο

Share This Post

CQS-careerguide23

Share This Post

Μια συνέντευξη με τη ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΟΤΣΑΝΗ, Human Resources Director της CQS

Έχετε χαρακτηριστεί ένας από τους Leading Employers in Greece. Τι πιστεύετε με λίγα λόγια ότι ζητούν οι υποψήφιοι από μια εταιρεία για να την επιλέξουν;
Οι υποψήφιοι αναζητούν εταιρείες που διασφαλίζουν σταθερότητα, ασφάλεια, επαγγελματική ανάπτυξη και ταυτόχρονα προσφέρουν στην κοινωνία, λειτουργώντας με σεβασμό στις αρχές της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης, με γνώμονα την ευημερία των ανθρώπων τους.

Πώς φαντάζεστε την εταιρεία σας «αύριο»; Τι προφίλ θα θέλατε να έχουν οι άνθρωποι που την απαρτίζουν;
Οι άνθρωποί μας θέλουμε να είναι αξιόπιστοι, φιλόδοξοι για την ανέλιξή τους, να έχουν θετικότητα και ισχυρή ηθική εργασίας. Αν και οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν βασικό πλεονέκτημα των Millennials και των Gen-Z, η ενσυναίσθηση, η ευελιξία και η θετική επικοινωνία ενός ανθρώπου με ευχάριστη προσωπικότητα, θα αποτελούν διαχρονικά τα σημεία κλειδιά για τους ιδανικούς συνεργάτες.

Πιστεύετε ότι οι εργαζόμενοι που θα έχουν ηγετικές θέσεις στο μέλλον, πρέπει να έχουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευαισθησίες; Και αν ναι, ποιες;
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν βαθιά κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευαισθησίες και να αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της προσφοράς. Στη CQS έχουμε ήδη δημιουργήσει την εθελοντική ομάδα Team Changers, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας μας. Μέσα από την ομάδα αυτή, η οποία απαρτίζεται από εργαζόμενους της εταιρείας, και είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών που διευρύνουν το αποτύπωμά της, η εταιρεία στηρίζει δομές και οργανισμούς με κοινωνικό χαρακτήρα. Η στήριξη προς τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», οι δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας, η διανομή μεγάλου αριθμού γευμάτων σε άπορες οικογένειες, η στήριξη των σεισμόπληκτων της Τουρκίας και της Συρίας και οι πρωτοβουλίες για ένα βιώσιμο μέλλον, με την παρότρυνση όλων για ανακύκλωση και καθαρισμό ακτών, είναι ορισμένες δράσεις που διοργανώθηκαν φέτος. Για εμάς, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σχετίζεται με την έννοια της βιωσιμότητας και αποτελεί στρατηγική επιλογή.

Η στήριξη προς τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», οι δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας, η
διανομή μεγάλου αριθμού γευμάτων σε άπορες οικογένειες, είναι ορισμένες δράσεις που διοργανώθηκαν φέτος.

Τι skills θα συμβουλεύατε να εξελίξει κάποιος που ενδιαφέρεται να εργαστεί στον κλάδο σας;
Οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής χρειάζεται να έχουν επικοινωνιακές δεξιότητες και δυναμική, ευχάριστη προσωπικότητα, ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, να είναι αισιόδοξοι, να διαθέτουν ενσυναίσθηση και μέσω της ενεργητικής ακρόασης να είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν πραγματικά. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τον πελάτη, η αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και η ενεργητικότητα, είναι τα εφόδια για αναβαθμισμένες εμπειρίες επικοινωνίας.

Η CQS συγκαταλέγεται στις πλέον αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με ηγετική θέση στην ελληνική
αγορά, στον τομέα της διαχείρισης πελατειακών σχέσεων. Διευρύνοντας τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, διατηρεί και επεκτείνει την πελατειακή της βάση και αναπτύσσει το ανθρώπινο δυναμικό, ξεπερνώντας τους 1.150 εργαζομένους, σε 45 πόλεις της περιφέρειας.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Resume?

Drop us a line and keep in touch