Έρευνα 2020

Καριέρα και Γενιές

Η έρευνα αυτή διεξάγεται για έκτη χρονιά. Τις προηγούμενες χρονιές είχαμε εστιάσει κυρίως στη Γενιά Υ. Φέτος, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, επιδιώξαμε τη συμμετοχή ατόμων απ’ όλες τις Γενιές: Ζ, Υ, X και Baby Boomers.

Η έρευνα

Σ’ ένα δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον, με τον αυτοματισμό και την “gig” οικονομία σε πρώτο πλάνο, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα στις αλλαγές είναι αναγκαίες. Στα παραπάνω προστίθενται και οι επιπτώσεις της παγκόσμιας πανδημίας του COVID-19 στην εργασία, με τους ειδικούς να προβλέπουν σημαντική αύξηση της τηλεργασίας στο άμεσο μέλλον.
Οι υπεύθυνοι επιλογής και στελέχωσης ανθρώπινου δυναμικού, κοιτώντας μπροστά, χρειάζεται να αναπτύξουν την ικανότητα να προβλέπουν τις προκλήσεις στο εργασιακό τοπίο και να κατανοούν τα χαρακτηριστικά του εργατικού δυναμικού, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν στρατηγικές προσέγγισης και διακράτησης των καλύτερων εργαζομένων τους. Τα πρώτα μέλη της πολυσυζητημένης Γενιάς Υ (millennials, γεννημένοι μεταξύ 1980-1999) ή αλλιώς οι Early Y-ers, έχουν ήδη φτάσει τα 40 και πολλοί βρίσκονται σε υψηλές θέσεις στην ιεραρχία. Οι προκάτοχοί τους ανήκουν στη Γενιά X (ή Generation X, με ημερομηνίες γέννησης από το 1960 ως το 1979), και στους Baby Boomers, τους οποίους η μακρά οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει οδηγήσει σε παράταση της εργασιακής ζωής. Παράλληλα, τα πρώτα μέλη της νεότερης Γενιάς Ζ (γεννημένοι από το 2000 και μετά) αρχίζουν να μπαίνουν στον εργασιακό στίβο και είναι σίγουρο ότι οι επιθυμίες τους θα διαμορφώσουν το επιχειρησιακό τοπίο στα χρόνια που έρχονται.

Ταυτότητα Έρευνας

Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2019 – Ιανουαρίου 2020, με χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Για την ανάλυση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο spss. Το συνολικό δείγμα αποτελείται από 4.320 άτομα. Το 44,58% των συμμετεχόντων είναι άνδρες και το 55,13% γυναίκες.

Στην έρευνα δώσαμε και επιλογή και για non-binary (δηλαδή όσους δεν αυτοπροσδιορίζονται σύμφωνα με το δυαδικό σύστημα άνδρας-γυναίκα), το δείγμα του οποίου ανήλθε στο 0,28%. Πιο συγκεκριμένα η κατανομή των γενεών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Το ανώτατο επίπεδο σπουδών που έχουν ολοκληρώσει οι περισσότεροι συμμετέχοντες (48,44%) είναι το πτυχίο, ακολουθούν άτομα με μεταπτυχιακό (25,84%), οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου και Λυκείου (24,74%) και άτομα με διδακτορικό (0,98%).

Ως προς το αντικείμενο των σπουδών, οι απαντήσεις με τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι η Διοίκηση Επιχειρήσεων (19,37%), τα Οικονομικά (15,11%), η Μηχανική – Μηχανολογία (9,27%) και η Πληροφορική – Στατιστική (8,17%).

4.320

άτομα

55,13%

γυναίκες

44,58%

άνδρες

0,29%

non-binary

Γενιά Y

62%

άτομα ηλικίας 20-40 ετών

Γενιά X

33,5%

άτομα ηλικίας 41-60 ετών

Γενιά Z

3,7%

άτομα ηλικίας 16-19 ετών

Baby Boomers

0,8%

άτομα ηλικίας 61+ ετών

89%

Απόφοιτοι

5,8%

Φοιτητές Αθήνας

3,8%

Φοιτητές Περιφέρειας

0,7%

Μαθητές Λυκείου

0,7%

Φοιτητές Εξωτερικού

19,37%

Διοίκηση Επιχειρήσεων

15,11%

Οικονομικά

9,27%

Μηχανική - Μηχανολογία

8,17%

Πληροφορική - Στατιστική

Η έρευνα με μια γρήγορη ματιά

 • Παράγοντες επιλογής εργοδότη: Ο πιο σημαντικός παράγοντας για τις δύο κυρίαρχες Γενιές (Χ&Υ) είναι το πακέτο Αμοιβών/Παροχών. Ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας για τη Γενιά Υ είναι οι Ευκαιρίες Ανάπτυξης που τους παρέχει η εταιρεία, ενώ για τη Γενιά X είναι οι Εργασιακές Σχέσεις. Αξιοσημείωτο είναι ότι από πέρσι οι Αμοιβές/Παροχές ανέβηκαν από τη δεύτερη θέση, στην πρώτη.
 • Οι πιο επιθυμητοί εργοδότες: Όταν ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες να μας κατονομάσουν κάποιες εταιρείες όπου θα ήθελαν να εργαστούν, στις 10 πρώτες θέσεις των επιλογών τους ήρθαν οι: Lidl Hellas, Σκλαβενίτης, Skroutz, Mondelēz International, Google, Παπαστράτος – Philip Morris Int., Καρέλιας Καπνοβιομηχανία, Coca – Cola Τρία Έψιλον, Nestlé & Beat. Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων επέλεξε εταιρεία με βάση τη «Φήμη της εταιρείας» (90,3%) αλλά και τα «Ποιοτικά προϊόντα/υπηρεσίες» που αυτή προσφέρει (88,2%).
 • Startups: Το 71% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα τους ενδιέφερε, πολύ ή αρκετά, να εργαστούν σε startup εταιρεία. Παρατηρούμε αυξημένο ενδιαφέρον σε σχέση με πέρσι, που το ποσοστό αυτό ήταν στο 59,4%.
 • Συνθήκες εργασίας: Το 60,5% των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα εργάζονται, ενώ το 39,5% όχι. Οι Γυναίκες παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας σε υψηλότερο ποσοστό (59%) σε σχέση με τους Άντρες (41%). Πάνω από το 50% του δείγματος, δεν θα απέρριπτε μια θέση εργασίας μη σχετική με τις σπουδές του.
 • Μισθός: Το μεγαλύτερο ποσοστό (37,6%) ανήκει στη μισθολογική κλίμακα €501-850 (καθαρές απολαβές), ενώ το 27,2% βρίσκεται στα €851-1.200. Η Γενιά Χ, αν και λαμβάνει  υψηλότερους μισθούς από τη Γενιά Υ, παρουσιάζει μικρότερα ποσοστά απασχόλησης.
 • Επιθυμητός μισθός: Ο επιθυμητός μισθός είναι πολύ ανώτερος από αυτόν που λαμβάνει το δείγμα. Και εξίσου ανώτερος από αυτόν που δήλωσαν πέρσι. Τα προηγούμενα χρόνια οι αυξομειώσεις που παρατηρούσαμε ήταν της τάξης των €100, ενώ φέτος η αύξηση στον μέσο ελάχιστο επιθυμητό μισθό για τον ιδιωτικό τομέα προσεγγίζει τα €400, ενώ αντίστοιχα για επιχειρηματική δραστηριότητα η διαφορά ξεπερνά τα €700.
 • Παροχές: Παροχές (εκτός μισθού) στην εργασία τους λαμβάνουν λιγότεροι από 1 στους 3. Η πιο συχνή παροχή είναι η ιδιωτική ασφάλιση ή/και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, και την παίρνει το 36,75%.
 • Απολαβές από διαδίκτυο ή sharing economy: Μόνο ένα 12,4% βγάζει χρήματα από το διαδίκτυο, και 6,9% από το sharing economy.
 • Εργασιακό περιβάλλον: Στις πρώτες θέσεις ικανοποίησης από το εργασιακό περιβάλλον βρίσκονται οι καλές σχέσεις με τους συναδέλφους (77,8%) και η καλή φήμη της εταιρείας στην αγορά (74,4%). Στις πρώτες θέσεις δυσαρέσκειας (στο 32%) είναι οι προοπτικές εξέλιξης και οι ευκαιρίες εκπαίδευσης που προσφέρει μια δουλειά. 
 • Θέση στην ιεραρχία: Στις υπαλληλικές θέσεις και θέσεις κατώτερων στελεχών υπερέχουν αριθμητικά οι εκπρόσωποι της Γενιάς Υ, ενώ στις θέσεις μεσαίων & ανώτερων στελεχών υπερέχουν οι εκπρόσωποι της Χ. Σημαντικό εύρημα είναι ότι σχεδόν 1 στους 4 (23,01%) έχει προϊστάμενο μικρότερης ηλικίας.
 • Στρατηγικές καριέρας: Οι τρεις πιο βασικές στρατηγικές ανάπτυξης καριέρας που ακολουθεί το δείγμα είναι α) απόκτηση γνώσεων & δεξιοτήτων, β) αναζήτηση καθοδήγησης από προϊσταμένους & άλλα έμπειρα άτομα, και γ) δημιουργία υποστηρικτικών δικτύων.
 • Κινητικότητα στην εργασία: Οι εκπρόσωποι της Γενιάς Υ, φαίνονται πιο ευέλικτοι στο να αλλάξουν εταιρεία. Αντιθέτως στο θέμα της κινητικότητας/ευελιξίας εντός του οργανισμού, οι εκπρόσωποι της Γενιάς Χ φαίνονται πιο ευέλικτοι και πιο πρόθυμοι να συμμετέχουν σε έργα που απαιτούν συνεργασία με άτομα από διαφορετικές εταιρείες (73%), με  άλλα άτομα εκτός του τμήματος που εργάζονται (65%), και να εργάζονται εκτός εταιρείας (47%).
 • Αλλαγές πενταετίας: Την τελευταία πενταετία, το 60% έχει αναλάβει αυξημένα καθήκοντα και ευθύνες, και το 20% έχει μετακινηθεί σε υψηλότερο επίπεδο ιεραρχίας. Ωστόσο, μόνο για το 25%, αυτό έχει συνδεθεί με σημαντική αύξηση στον ετήσιο μισθό, και για το 10,3% με άλλες παροχές όπως μετοχές ή bonus. Το 53,6% έχει κάνει αλλαγή εργοδότη, και το 41,1% έχει δει βελτίωση στο εργασιακό του περιβάλλον.
 • Ικανοποίηση από την παρούσα εργασία: Σε πενταβάθμια κλίμακα, οι ερωτώμενοι δηλώνουν ικανοποιημένοι με ένα μέσο όρο κοντά στο 3 (δηλαδή μέτρια) από την εργασία τους, τον ρυθμό εξέλιξής τους και την καριέρα τους γενικά ως τώρα.
 • Προβληματισμοί: Τι προβληματίζει περισσότερο τους ερωτώμενους; Τα μειωμένα ποσά σύνταξης, η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, οι προκαταλήψεις ως προς την ηλικία, το ανεπαρκές δίκτυο γνωριμιών, η έλλειψη ικανοτήτων για τη σύγχρονη αγορά εργασίας, οι προκαταλήψεις ως προς το φύλο ή/και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.
 • Προσδοκίες καριέρας: Οι τρεις βασικές προσδοκίες είναι η οικονομική και εργασιακή ασφάλεια σε ποσοστό 87%, η εξισορρόπηση προσωπικής και εργασιακής ζωής (86% για τη Γενιά Υ και 84% για τη Γενιά Χ), και η δυνατότητα παροχής βοήθειας προς τους άλλους (85% και για τις δύο Γενιές).
 • Επιχειρηματικότητα: Περισσότερη κλίση προς τη δημιουργία επιχείρησης έχει η Γενιά Υ (36%), παρά η Γενιά Χ (29%).
 • Καριέρα στο εξωτερικό: Πιο πρόθυμη για εργασία στο εξωτερικό είναι η Γενιά Υ. Ένας εκπρόσωπος της Γενιάς Υ θα έφευγε έξω, κυρίως (σε ποσοστό 57,7%) αν πίστευε ότι αυτό θα τον βοηθούσε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του. Αντίθετα ένας εκπρόσωπος της Γενιάς Χ θα έφευγε, κυρίως (κατά 51,96%) αν του προσφερόταν καλύτερη δουλειά/θέση σε άλλη εταιρεία.

Ελκυστικό περιβάλλον εργασίας

Στην ενότητα αυτή μελετάμε τις απόψεις των συμμετεχόντων ως προς το ποια είναι τα χαρακτηριστικά που κάνουν ένα περιβάλλον εργασίας «ελκυστικό». Πιο συγκεκριμένα, εξετάζουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή εργοδότη, και το πόσο ελκυστική προοπτική αποτελεί γι’ αυτούς η εργασία σε μια νεοφυή επιχείρηση (startup).

Αμοιβές/Παροχές αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα, ενώ ακολουθούν οι Ευκαιρίες Ανάπτυξης (προσωπικές και επαγγελματικές), οι Καλές Εργασιακές Σχέσεις και η Σιγουριά & Ασφάλεια.

Αμοιβές/Παροχές
7,24
7,43
Ευκαιρίες ανάπτυξης
6,76
7,22
Εργασιακές σχέσεις
6,93
7,08
Σιγουριά/Ασφάλεια
6,21
5,9

Τα άτομα που έλαβαν μέρος στην έρευνα δηλώνουν σε σημαντικό βαθμό (71%) ότι θα τους ενδιέφερε, πολύ ή αρκετά, να εργαστούν σε μια startup εταιρεία.

71%

Πολύ και Αρκετά

22%

Λίγο

7%

Καθόλου

Ο πιο σημαντικός παράγοντας που κάνει και τις δύο Γενιές Χ και Υ (90,53% και 92,88%, αντίστοιχα) να θέλουν να εργαστούν σε μια startup είναι η συνεργασία με νέους ανθρώπους που είναι ανοιχτοί σε καινούργιες εμπειρίες.

Ευκαιρία συνεργασίας με νέους, ανοικτούς σε καινούριες εμπειρίες ανθρώπους
90.53%
92.88%
Ευκαιρία για αντιμετώπιση προκλήσεων
88.5%
83.89%
Ευκαιρία για πρωτοβουλίες, δυνατότητα αυτονομία
79.4%
80.02%

Η εργασία σε νεοφυείς επιχειρήσεις αποτελεί μια ολοένα και πιο ελκυστική επιλογή. Η συνεργασία με νέους ανθρώπους που είναι ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες καθώς και η ευκαιρία για αντιμετώπιση προκλήσεων είναι οι κυρίαρχοι παράγοντες για την επιλογή αυτή.

Οι συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα σήμερα

Η μακρά οικονομική κρίση που έχει βιώσει η χώρα, έχει επηρεάσει τον τρόπο που οι εργαζόμενοι βλέπουν την εργασία και την καριέρα τους. Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε λεπτομερώς το εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζουμε τα ποσοστά και το είδος απασχόλησης, τον επιθυμητό αλλά και τον πραγματικό μισθό, καθώς και τις παροχές που προσφέρονται στην εργασία.

Το 60,5% των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα εργάζονται, ενώ το 39,5% όχι. Τα ποσοστά αυτά παρουσιάζουν πτώση σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια, που διατηρήθηκαν στο 65% και 35% αντίστοιχα.

ΓΕΝΙΑ Υ
64%
39.5%
ΓΕΝΙΑ Χ
56%
44%
ΣΥΝΟΛΟ
60.5%
39.5%

Το 86% όσων εργάζονται διατηρεί θέσεις πλήρους απασχόλησης, το 10% μερικής απασχόλησης, το 1% μόνο κάνει πρακτική άσκηση και 3% είναι αυτοαπασχολούμενοι.

Μια διαχρονική ερώτηση στην έρευνά μας αφορά το ελάχιστο επίπεδο του επιθυμητού μηνιαίου μισθού που θα ήθελαν οι συμμετέχοντες να λαμβάνουν για μια θέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και από δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.

Έτος Ιδιωτικός τομέας Δική μου επιχείρηση
2014
1.090 €
2.239 €
2016
985 €
2.150 €
2017
984 €
2.133 €
2018-19
1.076 €
2.212 €
2020
1.438 €
2.986 €

Η ιδιωτική ασφάλιση ή/και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα είναι η πιο συχνή παροχή, την οποία λαμβάνει το 36,75%, ακολουθούν οι γονικές ή άλλες άδειες πέρα από αυτές που ορίζει ο νόμος (29,92%) και το ευέλικτο ωράριο (28,92%). Υπηρεσίες για γονείς, όπως παιδικός σταθμός ή κατασκήνωση, προσφέρονται μόνο στο 6,98% των εργαζομένων του δείγματος.

Ηλικιακές διαφοροποιήσεις στον εργασιακό χώρο

Στη φετινή έρευνα εξετάζουμε για πρώτη φορά τις ηλικιακές διαφορές στον χώρο εργασίας και το πώς τις αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι.

H πλειοψηφία των ατόμων της Γενιάς Y που απάντησε στην έρευνα καταλαμβάνουν θέση υπαλλήλου (61,5%), το 22,2% θέση μεσαίου στελέχους, το 10,9% κατώτερου στελέχους και μόνο το 5,3% θέση ανώτερου στελέχους. Τα άτομα της Γενιάς X σε σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό καταλαμβάνουν θέση υπαλλήλων (40,2%) και κατώτερων στελεχών (5,8%). Αντίθετα, είναι μεγαλύτερα τα ποσοστά τους σε θέσεις μεσαίων (36%) και ανώτερων (18%) στελεχών.

Υπάλληλος
40.24%
61.53%
Κατώτερο Στέλεχος
5.79%
10.94%
Μεσαίο Στέλεχος
35.98%
22.24%
Ανώτερο Στέλεχος
17.99%
5.29%

Τα άτομα της Γενιάς Χ έχουν  προϊστάμενους μεγαλύτερης ηλικίας σε ποσοστό 40,18%, γεγονός που καταδεικνύει τη δυναμική παρουσία των Baby Boomers στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, δεν είναι μικρό το ποσοστό (23,01%) των ατόμων που έχουν προϊστάμενους μικρότερης ηλικίας, λόγω της ανέλιξης στην ιεραρχία που έχουν επιτύχει τα άτομα της Γενιάς Υ.

Μεγαλύτερος σε ηλικία
40.18%
77%
Μικρότερος σε ηλικία
23.01%
4.94%

Η πιο κοινή πεποίθηση και των δύο γενεών (σε ποσοστό 50% για τη Γενιά Υ και 46% για τη Γενιά Χ) είναι πως οι νεότεροι συνάδελφοί τους επιζητούν περισσότερο από τους μεγαλύτερους την αναγνώριση. Περίπου το 36% των συμμετεχόντων της Γενιάς Υ θεωρούν ότι η εργασία με νεότερους συναδέλφους είναι πιο ευχάριστη και η επικοινωνία μαζί τους ευκολότερη, ενώ σε ίδιο ποσοστό θεωρούν τους νεότερους πιο εξοικειωμένους με τον ανταγωνισμό. Ένα πολύ μικρό μόνο ποσοστό των μελών της Γενιάς Υ πιστεύει για τους νεότερους εργαζόμενους πως δεν δείχνουν σεβασμό στους μεγαλύτερους συναδέλφους τους και αφοσίωση στην εργασία (15% και 23% αντίστοιχα).

Επιζητούν αναγνώριση
46%
50%
Ευχάριστη εργασία
28%
37%
Πιο ανταγωνιστικοί
23%
36%
Έλλειψη σεβασμού
24%
15%
Λιγότερη αφοσίωση
37%
23%

Αντιλήψεις σχετικά με την καριέρα

Καριέρα είναι η εξελισσόμενη συνέχεια των εργασιακών εμπειριών ενός ατόμου στον χρόνο. Οι ενέργειες και η πρόοδος που κάνει ένα άτομο στη διάρκεια της εργασιακής του ζωής συνιστούν την καριέρα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δείχνουν ενδιαφέρον ή κλίση σε συγκεκριμένους τομείς ή επαγγέλματα. Η επιλογή καριέρας εμπεριέχει μια σειρά δράσεων και βημάτων που καταλήγουν στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον η επιλογή καριέρας γίνεται σε διάφορα στάδια της εργασιακής ζωής και όχι μόνο στο ξεκίνημά της, όπως γινόταν παλαιότερα.

Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε διάφορα θέματα που είναι σημαντικά στη διεθνή βιβλιογραφία για την καριέρα. Κάποια από αυτά είναι οι στρατηγικές καριέρας, η κινητικότητα, η ικανοποίηση και οι προβληματισμοί των συμμετεχόντων σχετικά με τη συνέχιση της καριέρας τους καθώς επίσης οι προσδοκίες τους και οι λόγοι για εργασία στο εξωτερικό.

Οι στρατηγικές καριέρας αναφέρονται στις προγραμματισμένες ενέργειες που κάνουν τα άτομα προκειμένου να αναπτύξουν την καριέρα τους. Στην ερώτηση αυτή ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες να ιεραρχήσουν το πόσο σημαντικές θεωρούν τις επτά στρατηγικές για την εξέλιξη της δικής τους καριέρας. Η στρατηγική που ιεραρχείται ως πιο σημαντική από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι η εξέλιξη της καριέρας μέσω της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Ακολουθεί η αναζήτηση καθοδήγησης από προϊσταμένους και άλλα έμπειρα άτομα και η δημιουργία υποστηρικτικών δικτύων.

Δημιουργώ ευκαιρίες αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες
6.05
Αναζητώ καθοδήγηση από προϊσταμένους ή άλλα έμπειρα άτομα
5.09
Αναπτύσσω δίκτυα ώστε να λαμβάνω πληροφορίες και υποστήριξη
4.27

Άλλη μια παράμετρος που μελετάμε φέτος για πρώτη φορά είναι οι αλλαγές που έχουν βιώσει οι εργαζόμενοι στην καριέρα τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών και το πόσο ικανοποιημένοι είναι από την καριέρα τους, τόσο συνολικά όσο και σε επιμέρους διαστάσεις.

Όσον αφορά τις θετικές αλλαγές, το 60% των ερωτηθέντων έχει αναλάβει αυξημένα εργασιακά καθήκοντα και ευθύνες την τελευταία πενταετία, και το 20% έχει μετακινηθεί σε υψηλότερο επίπεδο ιεραρχίας. Βλέπουμε ωστόσο, ότι μόνο για το 25%, αυτό έχει συνδεθεί με σημαντική αύξηση στον ετήσιο μισθό και για το 10,3% με άλλες παροχές όπως μετοχές ή bonus.

Ανάληψη αυξημένων εργασιακών ευθυνών και καθηκόντων
59.9%
Μετακίνηση σε υψηλότερο επίπεδο οργανισμού/ιεραρχίας
20%
Σημαντικές αυξήσεις στον ετήσιο μισθό
25.3%
Συμμετοχή σε προγράμματα μετοχών (stock plans, incentives) του οργανισμού, bonus
10.3%

Αυτό που επιζητούν όλοι οι εργαζόμενοι και των δύο ηλικιακών ομάδων από την καριέρα τους είναι η οικονομική και εργασιακή ασφάλεια σε ποσοστό 87%, ενώ οι αμέσως σημαντικότεροι παράγοντες είναι ο ολοκληρωμένος τρόπος ζωής που αφορά την εξισορρόπηση προσωπικών και εργασιακών απαιτήσεων (86% για τη Γενιά Υ και 84% για τη Γενιά Χ) και η δυνατότητα να βοηθήσουν άλλους (85% και για τις δύο Γενιές).

Ασφάλεια
87%
87%
Ολοκληρωμένος Τρόπος Ζωής
84%
86%
Εξυπηρέτηση/Αφοσίωση
85%
85%

Σε ένα παγκοσμιοποιημένο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον η στάση των εργαζομένων ως προς την κινητικότητα στην εργασία είναι ένα σημαντικό θέμα.

Οι Γενιές διαφέρουν ως προς το πώς βλέπουν την παραμονή τους σε έναν οργανισμό. Οι μεγαλύτεροι εργαζόμενοι φαίνεται γενικά να προτιμούν σε μεγάλο βαθμό την απασχόληση σε έναν οργανισμό που τους είναι οικείος (54%), έχουν τη σιγουριά της απασχόλησης (46%) και ένα σταθερό, προβλέψιμο εργασιακό περιβάλλον (30% και 35%, αντίστοιχα).

Γνώριμος οργανισμός
54%
47%
Δια βίου απασχόληση
46%
33%
Απασχόληση σε έναν μόνο οργανισμό
30%
19%
Προβλεψιμότητα
35%
33%

Η Γενιά Χ σε μεγαλύτερο βαθμό θεωρεί ότι υπάρχουν προκαταλήψεις σε σχέση με την ηλικία (72%), και ανησυχεί για τις μειώσεις στις συντάξεις (71%) και την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης (59%). Τα μειωμένα ποσοστά σύνταξης (58%) και η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης (49%) φαίνεται να απασχολούν και τους εργαζόμενους της Γενιάς Υ.

Μειωμένο ποσό σύνταξης
58.32%
71.27%
Αύξηση ορίων συνταξιοδότησης
48.61%
58.95%
Προκαταλήψεις - Ηλικία
39.56%
71.51%

Για τη Γενιά Y οι λόγοι για εργασία στο εξωτερικό με σειρά προτίμησης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό (57,70%), η μη εύρεση εργασίας στην Ελλάδα (57,37%), η απόκτηση διεθνούς εμπειρίας (55,02%) και η προσφορά καλύτερης δουλειάς σε άλλη εταιρεία στο εξωτερικό (54%).

Ανάπτυξη δεξιοτήτων
49.82%
57.7%
Μη εύρεση εργασίας στην Ελλάδα
57.37%
49.17%
Απόκτηση διεθνούς εμπειρίας
55.02%
48.6%
Προσφορά καλύτερης δουλειάς σε άλλη εταιρεία στο εξωτερικό
54%
51.96%

Employers of Choice

Λίστα εταιρειών που ήρθαν στις 10 πρώτες θέσεις ως υποψήφιοι εργοδότες στις προτιμήσεις των νέων της Γενιάς Υ.

Οι εταιρείες Google & Παπαστράτος – Philip Morris Int. βρίσκονται στην 5η θέση, καθώς ισοβάθμησαν.​

1

Lidl Hellas

2

Σκλαβενίτης

3

Skroutz

4

Mondelēz International

5

Google

-

Παπαστράτος – Philip Morris Int.

7

Καρέλιας Καπνοβιομηχανία

8

Coca – Cola Τρία Έψιλον

9

Nestlé

10

Beat