Η CQS είναι μια Ελληνική εταιρεία, η οποία συγκαταλέγεται στις πλέον αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στον κλάδο παροχής υπηρεσιών διαχείρισης πελατειακών σχέσεων. Από την έναρξη λειτουργίας της συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με έμφαση στους κλάδους τηλεπικοινωνιών, τυχερών παιχνιδιών, πληροφορικής, ενέργειας, λιανικής, καθώς και τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα. Το 2021, η CQS ξεπέρασε τους 1.000 εργαζόμενους, πιστοποιώντας την ανάπτυξή της όπως και την επένδυσή της στο ανθρώπινο δυναμικό της.
about_cqs

Our Culture

1

Στη CQS η εταιρική κουλτούρα αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και για το λόγο αυτό έχει αναπτύξει δύο βασικά προγράμματα με στόχους την ενδυνάμωση του ομαδικού πνεύματος και τη διεύρυνση του κοινωνικού της αποτυπώματος, ως βασικού πυλώνα της λειτουργίας της.
Από το 2017, υλοποιεί ένα διευρυμένο πρόγραμμα ενεργειών για το προσωπικό της εταιρείας, με τον τίτλο ‘Δημιουργούμε Αξία Μαζί με τους Ανθρώπους μας’.

cqs_culture-3

Στόχος του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τη διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, πολιτισμού και αθλητισμού, αποκλειστικά για τους εργαζόμενους της εταιρείας, είναι η δημιουργία παροχών προς το προσωπικό που ξεπερνούν τα στενά όρια της εργασίας, η μεγαλύτερη σύνδεση της εταιρείας με τους ανθρώπους της καθώς και η ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος και της συλλογικότητας.

cqs_culture-2

Παράλληλα, η CQS έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα συνεκτικό πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας, το οποίο αναλύεται σε δύο βασικούς άξονες: ευαισθητοποίηση και προσφορά.

Our Culture

Στόχος του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τη διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, πολιτισμού και αθλητισμού, αποκλειστικά για τους εργαζόμενους της εταιρείας, είναι η δημιουργία παροχών προς το προσωπικό που ξεπερνούν τα στενά όρια της εργασίας, η μεγαλύτερη σύνδεση της εταιρείας με τους ανθρώπους της καθώς και η ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος και της συλλογικότητας.

Στη CQS η εταιρική κουλτούρα αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και για το λόγο αυτό έχει αναπτύξει δύο βασικά προγράμματα με στόχους την ενδυνάμωση του ομαδικού πνεύματος και τη διεύρυνση του κοινωνικού της αποτυπώματος, ως βασικού πυλώνα της λειτουργίας της.
Από το 2017, υλοποιεί ένα διευρυμένο πρόγραμμα ενεργειών για το προσωπικό της εταιρείας, με τον τίτλο ‘Δημιουργούμε Αξία Μαζί με τους Ανθρώπους μας’.

Παράλληλα, η CQS έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα συνεκτικό πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας, το οποίο αναλύεται σε δύο βασικούς άξονες: ευαισθητοποίηση και προσφορά.

Our News

Customer Service Awards

H CQS για δύο συνεχόμενα χρόνια βραβεύτηκε στα Customer Service Awards, του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ), αποσπώντας το «Customer Distinction Award» στην κατηγορία «Καλύτερη Σχέση Συνεργασίας με Εξωτερικό Πάροχο», στο πλαίσιο της συνεργασίας με την εταιρεία ΟΠΑΠ (2020), καθώς και στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Allianz (2021).
Διακριθήκαμε ανάμεσα σε πολλές υποψηφιότητες, αναδεικνύοντας την αριστεία στην εξυπηρέτηση πελατών. Στον ίδιο θεσμό, απονεμήθηκε και το βραβείο «Ήρωες της Εξυπηρέτησης», τιμώντας τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης.

Sales Excellence Award

Το 2020, στο πλαίσιο των Sales Excellence Awards, η CQS τιμήθηκε με το Sales Excellence Awards Bronze, στην κατηγορία «Συνεργασιακές Πρακτικές – Cross Functional Team Cooperation» για τη συνεργασία με την εταιρεία WIND, επιτυγχάνοντας μεγιστοποίηση απόδοσης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Το 2018 είχαμε αποσπάσει το Bronze βραβείο στην κατηγορία «Υπηρεσίες Οργάνωσης & Ανάπτυξης Πωλήσεων/Τμήματος» για την αποτελεσματικότητα στην οργάνωση και ανάπτυξη τμήματος πωλήσεων μέσω στελέχωσης για ακόμη μια φορά για τη συνεργασία με την εταιρεία WIND.

Team CQS

Οι άνθρωποί μας αποτελούν προτεραιότητα στη χάραξη της στρατηγικής ανάπτυξης και στην εργασιακή σταθερότητα της εταιρείας, δίνοντας έμφαση στις εταιρικές μας αξίες.